O branży

Partnerskie inicjatywy na rzecz walki z jazdą samochodem pod wpływem alkoholu

Opublikowano: 7 grudnia 2010

Około 80 uczestników z całej Europy zebrało 3 grudnia w Brukseli, by dyskutować o skutecznych metodach promowania odpowiedzialnych zachowań na drodze ? nie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Uczestnicy konferencji wyrazili również swoje poparcie dla Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego. Wśród zebranych byli decydenci, przedstawicie policji, organizacji pozarządowych, klubów piłkarskich oraz społeczeństwa obywatelskiego. Polskę reprezentowała Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego.

Spotkanie zostało zorganizowane w przez Belgijski Instytut ds. Bezpieczeństwa Drogowego oraz stowarzyszenie The Brewers of Europe. Konferencja odbyła się w czasie, kiedy w Radzie Europy ustalano nową politykę UE na lata 2011 ? 2020 w sprawie bezpieczeństwa drogowego. Jej priorytetem ma być zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych oraz poczynienie przygotowań do uruchomieniem programu ONZ ?Dekada działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego?.

?Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej jest niedopuszczalnie wysoka? ? powiedziała Maria Cristina Marolda przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE), odpowiedzialna za politykę dot. bezpieczeństwa drogowego. W ciągu ubiegłych 10 lat, udało się nam zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na terenie Unii Europejskiej do poziomu 35 tys., który jest naszym zdaniem także zbyt wysoki. Musimy podjąć dalsze działania, by to zmienić. Rozwiązaniem tej kwestii jest wspólną odpowiedzialnością władz europejskich, rządów Krajów Członkowskich, władz regionalnych i lokalnych, prywatnych firm, zarządców dróg, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, czyli wszystkich, którzy mają w tym procesie rolę do odegrania.? ? dodała M. C. Marolda.

Martin Van Houtte , dyrektor Belgijskiego Instytutu ds. Bezpieczeństwa Drogowego, podkreślił, że ?moglibyśmy ocalić setki ludzkich istnień, gdyby przed jazdą wszyscy kierowcy powstrzymywali się od spożywania alkoholu. Powyższe przesłanie jest skutecznie promowane przez kampanię BOB (promującą idee ?wyznaczonego kierowcy?) oraz związane z nią policyjne kontrole.? Van Houtte odniósł się także do nawiązanej w Belgii partnerskiej współpracy na rzecz walki z pijanymi kierowcami. Wspomniana inicjatywa zaowocowała zmniejszeniem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Belgii aż o 36% od 2001 roku. W tym roku, odbędzie się 16. edycja kampanii promującej instytucję wyznaczonego kierowcy, jest prowadzona przy współpracy ze stowarzyszeniem Belgian Brewers.

Podczas konferencji Alberto Da Ponte, prezes stowarzyszenia The Brewers of Europe, zaprezentował wiele przykładów konkretnych działań, promujących odpowiedzialne zachowania na drodze. Wśród wymienionych inicjatyw skupił się na kampaniach realizowanych przez hiszpańskie ministerstwo transportu, polski Instytut Transportu Samochodowego, duński klub piłkarski FC Midtjylland.

Da Ponte dodał także.

?Jeśli chcemy poczynić postępy w walce z jazdą pod wpływem alkoholu, zmniejszyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków, musimy prowadzić działania z udziałem wielu zainteresowanych stron, bo jak przekonaliśmy się dzisiaj, jest obecnie obowiązujący standard. ? powiedział Da Ponte. Europejscy producenci piwa będą w dalszym ciągu kontynuować partnerską współpracę i wspierać kampanie na rzecz odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Od ponad dziesięciu lat współpracujemy z różnymi przedstawicielami europejskiego społeczeństwa, czego dowodem są złożone przez nas wobec opinii publicznej zobowiązania na Europejskim Forum ds. Zdrowia i Alkoholu, a także przystąpienie do Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Drogowego.? ? dodał De Ponte. Prezes przywołał również przykłady najnowszych kampanii na rzecz walki z jazdą pod wpływem alkoholu, jakie są obecnie realizowane w Hiszpanii, Polsce i Danii przy współudziale europejskich producentów piwa, oraz we Włoszech i Belgii. Podkreślił, że są to ?praktyki, które mogą zostać z powodzeniem wprowadzone i powielone w innych krajach.

? Głos podczas konferencji zabrali również reprezentanci organizacji ofiar wypadków drogowych.

?W wyniku podejmowanych działań oraz partnerskiej współpracy powinniśmy wypracowywać trwałe efekty? ? powiedział Jeannot Mersch, Prezes Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych (FEVR). FEVR nie tylko zapewnia wsparcie i pomoc ofiarom wypadków drogowych, ale prowadzi także kampanie, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu kolejnych 10 lat. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie zmniejszy się liczba osób, którym wypadki złamały życie w naszych rodzinnych krajach, całej Europie i na całym świecie? ? dodał J. Mersch

Podczas konferencji, Europejską Kartę Ruchu Drogowego podpisali przedstawiciele stowarzyszenia The Brewers of Europe, włoskie stowarzyszenie browarnicze Assobirra, European Transport Training Organisation, Zone de Police Bouraine, Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych, Politiezone West-Limburg i FC Midtjylland. Karta jest instrumentem, który zapewnia sygnatariuszom zaangażowanym w działania na rzecz większego bezpieczeństwa drogowego widoczność i uznanie na terenie całej Europy.

W wyniku dyskusji panelowej, opracowano szereg wstępnych rekomendacji, w tym m.in.:

1. Każde skuteczne podejście opracowane w celu zmniejszenia skali zjawiska jazdy pod wpływem alkoholu wymaga spójnych rozwiązań prawnych, kontrolnych, sankcji, działań edukacyjnych oraz zaangażowania społecznego.

2. Nie wszystkie osoby, które prowadzą samochód pod wpływem alkoholu należą do tej samej kategorii Z tego powodu, potrzebne są konkretne podejścia dopasowane do specyfiki poszczególnych grup kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

3. W poszczególnych krajach mogą obowiązywać różne typy działań kontrolnych, dopuszczalne wartości zawartości alkoholu we krwi oraz sankcje, niemniej, potrzebne jest wysłanie jasnego i spójnego komunikatu przestrzegającego przed jazdą pod wpływem alkoholu.

4. Najlepsze praktyki podejścia i partnerstwa powinny być określone i projektowana z myślą o możliwości wdrażania ich w innych krajach

5. Edukacja nt. bezpiecznej nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu powinna być prowadzona już na szczeblu szkół, wpisując się w proces kształcenia i nauczania. Rodzice również odgrywają ważną rolę w edukacji w obszarze bezpiecznej jazdy samochodem

6. Skuteczne strategie w dotyczące edukowania w zakresie odpowiedzialnych zachowań i nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu to proces długotrwały, wymaga zaangażowania i pracy wszystkich odpowiedzialnych ludzi. Dlatego warto angażować społeczeństwo do podejmowania wspólnych inicjatyw i budowania społeczeństwa obywatelskiego

image_pdfimage_print