Społeczna odpowiedzialność

2004-2005 – druga edycja

Opublikowano: 1 stycznia 2004

Druga edycja kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” odbyła się w latach 2004-5. pod hasłem „Twój sprzeciw ma znaczenie” . Grupą, do której kierowane były działania, byli klienci sklepów, świadkowie sprzedaży, często wykazujący brak zainteresowania wobec problemu udostępniania alkoholu nieletnim. W całej Polsce odbywała się kontrola punktów sprzedaży alkoholu, gdzie przyznawano Certyfikaty Rzetelnego Sprzedawcy oraz Żółte Kartki Ostrzegawcze.

Kontynuując ideę kampanii „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”, akcja rozpoczęła się 23 listopada 2004 r. konferencjami prasowymi w dziewięciu największych miastach Polski. W ramach kampanii prowadzone były działania o charakterze edukacyjnym i działania weryfikujące sprzedaż alkoholu nieletnim. Przedstawiciele handlowi browarów dostarczyli do około 80 tys. punktów sprzedaży alkoholu materiały kampanii, m. in. książeczki „Sztuka odmawiania, czyli sposoby na sposoby”, znaczki „Nie sprzedaję alkoholu nieletnim” i plakaty. Uruchomiona została infolinia – Linia Nieobojętnych 0-801 188 288. W TVP, na kanałach tematycznych, w kinach i w Polskim Radiu pojawiły się spoty kampanii, a w dziennikach i tygodnikach opiniotwórczych ogłoszenia.

Temat podjęła prasa ogólnopolska i lokalna. W działania zaangażowały się samorządy gminne, a w dystrybucję materiałów kampanii włączyły się sieci handlowe. Hasło kampanii: „Twój sprzeciw ma znaczenie” apeluje o odpowiedzialne działania w trosce o młodzież. Ma przyczynić się do zwiększenia liczby reakcji dorosłych osób na próbę zakupu alkoholu przez nieletnich.

W całej Polsce odbywała się kontrola punktów sprzedaży alkoholu. Od stycznia 2005 r. rozdano 136 Certyfikatów Rzetelnego Sprzedawcy oraz 513 Żółtych Kartek Ostrzegawczych. Tytuł i Certyfikat Rzetelnego Sprzedawcy przyznawany był przedsiębiorcom, którzy zgodnie z obowiązującym prawem konsekwentnie odmawiali sprzedaży jakichkolwiek napojów alkoholowych młodo wyglądającym klientom, w chwili zakupu nie posiadający dokumentów potwierdzających ich pełnoletniość.

Żółta Kartka Ostrzegawcza wręczana była zaś osobom, wobec których stwierdzono możliwość naruszenia prawa w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Sprzedawcy ci sprzedali alkohol osobie, która nie mogła poprzez dokument tożsamości dowieść ukończenia osiemnastego roku życia, a jej wygląd mógł budzić wątpliwości co do pełnoletniości.

Specjalnie powołane lokalne zespoły badały, czy prawo dotyczące nie sprzedawania alkoholu osobom nieletnim jest respektowane. Osoba wyglądająca na niepełnoletnią prosiła o alkohol, nie okazując dowodu tożsamości. Od reakcji sprzedającego zależało, czy po kilku dniach do jego sklepu dostarczony był Certyfikat Odpowiedzialnego Sprzedawcy czy Żółta Kartka Ostrzegawcza.

W latach 2003-2005 we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZPPP Browary Polskie zorganizowały i prowadziły ogólnopolską społeczną kampanię edukacyjną pod hasłem „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”.

Jej celem była zmiana postaw społecznych w obszarze przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim i próba ograniczenia tego zjawiska w punktach sprzedaży alkoholu.

Ze względu na olbrzymi zasięg, czas i skuteczność prowadzonych działań, kampania ta otrzymała wiele wyróżnień i nagród w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, m.in. nagrodę Złotego Spinacza 2004 w konkursie Związku Firm Public Relations oraz nagrodę Srebrnego Magellana 2005 w międzynarodowym konkursie organizowanym przez League of American Communications Professionals.

Kampania ma na celu zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zmianę postaw sprzedawców i świadków sprzedaży w tej kwestii. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu nieletnim to wciąż zjawisko zbyt częste. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub przepadek napojów alkoholowych.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu (Polish Chamber of Commerce), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sieci handlowe (Biedronka, E. Leclerc, Kaufland, Real, Tesco, Żabka) Patronat nad kampanią objęły: – I edycja: Radio Zet, Telewizja Polska SA, sieć Multikino, Cyfra +, UPC oraz inni najwięksi operatorzy TV kablowych w Polsce.

image_pdfimage_print