Społeczna odpowiedzialność

2008 – trzecia edycja

Opublikowano: 1 stycznia 2008

W roku 2008 kampania „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony” została zrealizowana w ramach europejskiego projektu podjętego przez Związek Browary Polskie. Celem złożonego do Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia zobowiązania było propagowanie odpowiedzialnych postaw wśród osób sprzedających alkohol oraz potencjalnych świadków sprzedaży, mogących niejednokrotnie zapobiec nabyciu alkoholu przez osobę nieletnią.

Trzecia edycja kampanii została wsparta badaniami przeprowadzonymi przez niezależny ośrodek TNS OBOP na zlecenie ZPPP Browary Polskie, dotyczące postaw Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim. Pokazały one, że 96 procent ankietowanych osób ocenia to zjawisko negatywnie, przy czym przez 78 procent jest ono uznawane za przestępstwo. Jednocześnie badania pokazały, że w opinii Polaków dostęp młodzieży do alkoholu jest wciąż łatwy (tak sądzi 82 procent respondentów), pomimo dość rozpowszechnionego przekonania o zasadności i konieczności odbierania koncesji na sprzedaż alkoholu osobom, które naruszą zasady Ustawy o wychowaniu w trzeźwości (75 procent badanych opowiedziało się za taką właśnie karą). Dodatkowo Polacy pytani o akcje edukacyjne przeciwdziałające sprzedaży alkoholu nieletnim, w 80 procentach zgodni są co do tego, iż powinni podejmować je producenci alkoholu.

Działania edukacyjne i informacyjne rozpoczęły się na początku sierpnia i trwały do połowy października. Swoim zasięgiem kampania objęła cały kraj. Dzięki wsparciu przedstawicieli handlowych, związanych z firmami zrzeszonymi w ZPPP Browary Polskie, a także pomocy lokalnych komend Policji, udało się dotrzeć do około 50 tysięcy sklepów, pubów, kawiarni i restauracji w całym kraju. W każdym z tych miejsc pozostawiono pakiety informacyjne, zawierające film instruktażowy, pokazujący trudne sytuacje związane ze sprzedażą alkoholu oraz ulotkę, plakat, naklejkę i tabliczkę – materiały informujące o nie sprzedawaniu alkoholu nieletnim w danym miejscu oraz o prawie sprzedawcy do wylegitymowania każdego klienta, chcącego kupić alkohol.

Równolegle do dystrybucji materiałów informacyjno – edukacyjnych, ruszyła kampania reklamowa w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Na potrzeby projektu przygotowano spot edukacyjny, mający zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji wieku kupujących alkohol oraz podkreślający wagę reagowania przypadkowych świadków takich sytuacji. Spot emitowany był w TVN, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo, VIVA, VH1, Ravel Chanel, Tele 5, Puls, National Geographic, Comedy Central, Discovery Word oraz Animal Planet, dzięki udostępnionemu przez te stacje bezpłatnemu czasowi reklamowemu.

W latach 2003-2005 we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ZPPP Browary Polskie zorganizowały i prowadziły ogólnopolską społeczną kampanię edukacyjną pod hasłem „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!”.

Jej celem była zmiana postaw społecznych w obszarze przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim i próba ograniczenia tego zjawiska w punktach sprzedaży alkoholu.

Ze względu na olbrzymi zasięg, czas i skuteczność prowadzonych działań, kampania ta otrzymała wiele wyróżnień i nagród w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, m.in. nagrodę Złotego Spinacza 2004 w konkursie Związku Firm Public Relations oraz nagrodę Srebrnego Magellana 2005 w międzynarodowym konkursie organizowanym przez League of American Communications Professionals.

Kampania ma na celu zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zmianę postaw sprzedawców i świadków sprzedaży w tej kwestii. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacje pokazują, że sprzedaż alkoholu nieletnim to wciąż zjawisko zbyt częste. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu lub przepadek napojów alkoholowych.

„Gazeta Wyborcza” i portal gazeta.pl, TVP SA, I Program PR, „Polityka”, SuperExpress, Canal +, TV Planete, MTV, TV Romantica, sieć nośników reklamy zewnętrznej AMS, Polsat Sport, Polsat Zdrowie i Uroda, TVN, Radio Zet, Animal Planet, Discovery

image_pdfimage_print