Dla mediów

31 sierpnia zakończyło się przyjmowanie zgłoszeń do kampanii edukacyjnej „Pozory mylą”

Opublikowano: 9 września 2011

Prawie 280 gmin z całej Polski bierze udział w kolejnej edycji kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Kampania organizowana jest po raz trzeci przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie oraz Komendę Główną Policji, pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tegoroczna edycja zaktywizowała społeczność lokalną w 278 gminach na terenie całego kraju. Kolejna odsłona kampanii „Pozory mylą, dowód nie” ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywizację środowisk lokalnych w całym kraju, zbudowanie szerokiego społecznego frontu sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i koalicji na rzecz ograniczenia dostępności napojów alkoholowych w tej kategorii wiekowej. Celem strategicznym pozostaje, tak jak w latach poprzednich, przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu przez niepełnoletnich. W tym roku na zaproszenie organizatorów odpowiedziało aż 278 gmin z całej Polski. Największą liczbą zgłoszeń do programu mogą pochwalić się województwa małopolskie i podkarpackie – oba reprezentowane przez 30 gmin zgłoszonych do programu oraz mazowieckie, z którego wpłynęło 28 formularzy zgłoszeniowych. Ponad 20 gmin z województwa śląskiego i wielkopolskiego również podjęło działania w ramach tegorocznej edycji kampanii. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tegorocznej kampanii i liczby gmin, które do niej przystąpiły. Okazuje się, ze postawienie w tej akcji na gminę jako głównego partnera i organizatora okazało się strzałem w dziesiątkę. To właśnie gmina dysponuje najszerszym wachlarzem możliwości zapobiegania sięganiu po alkohol przez nieletnich. Może nie tylko edukować sprzedawców , wychowawców czy rodziców, ale także np. organizować młodym ludziom alternatywne sposoby spędzania czasu, aktywizować działające na swym terenie organizacje młodzieżowe, lokalne, wciągać do współpracy lokalnych liderów czy media. Dlatego bardzo nas cieszy, ze aż tak wiele gmin włączyło się w naszą akcję i każdego dnia wykazuje się kolejnymi pomysłami i inicjatywami we wspólnych działaniach. – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. Wszystkie gminy, które zgłosiły swój udział w kampanii otrzymały ponad 20 tysięcy pakietów edukacyjnych do dystrybucji w sklepach i placówkach oświatowych na swoim terenie. Pakiety te zawierały ponad 30 000 plakatów, 200 000 broszur dla rodziców, ponad 38 000 naklejek , 70 000 ulotek i 1800 płyt DVD z filmem szkoleniowym dla sprzedawców. Przedstawiciele wszystkich zgłoszonych do programu gmin otrzymali już pełen komplet materiałów i rozpoczęli ich dystrybucję w swoich regionach. Duża ich część organizuje dla lokalnych sprzedawców szkolenia dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim, skierowane do lokalnych sprzedawców. Pełna lista gmin, które biorą udział w programie dostępna jest w zakładce „Dołączyli do nas” na oficjalnej stronie kampanii www.pozorymyla.pl. Konkurs „Odpowiedzialna Gmina 2011” Tegoroczną kampanię zakończy wybór 10 najbardziej zaangażowanych gmin, dokonany na podstawie raportów podsumowujących, przesłanych przez uczestników kampanii do 20 października. Każdy z wybranych otrzyma wyróżnienie w postaci tytułu „Odpowiedzialna Gmina 2011”. Przyszli laureaci premiowani będą za sprawny przebieg kampanii, dystrybucję materiałów edukacyjnych, propagowanie informacji o kampanii w regionie oraz wszelkie dodatkowe działania na polu przeciwdziałania picia alkoholu przez niepełnoletnich, podjęte z własnej inicjatywy. Najaktywniejsze gminy zostaną nagrodzone podczas uroczystej gali w listopadzie.

image_pdfimage_print