O piwie

5. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH WZORCÓW SENSORYCZNYCH

Opublikowano: 6 maja 2013

Jabłkowy, emulsyjny (aldehyd octowy)

 • Obecny we wszystkich typach piw.
 • Cecha negatywna w wysokich stężeniach. Pożądany tylko w nielicznych gatunkach piwa.
 • Produkowany przez drożdże w procesie fermentacji.
 • Bardzo łatwo ulega utlenieniu, negatywnie wpływając na jakość sensoryczną piwa.
 • Może być także produkowany na drodze zakażenia bakteryjnego.
 • Możliwa jest jego interakcja z zapachem siarkowym (SO2), który ma zdolność maskowania zapachu aldehydu octowego.

 

Cebulowy (2,3,4 – trithiapentan)

 • Składnik siarkowego charakteru piw typu pale lager.
 • Niekorzystny w wysokim stężeniu.
 • Obecny w oleju chmielowym, produkowany z siarkowych aminokwasów podczas gotowania brzeczki.

Szpitalny, lizolowy (chlorofenol)

 • Powstaje podczas kontaktu opakowań z chlorofenolami lub podczas kontaktu piwa z płynami chlorowanymi.
 • Zapach chlorofenolowy może być wynikiem przechowywania, leżakowania i transportu jęczmienia lub słodu na statkach, ciężarówkach, zamaczalnikach, skrzyniach kiełkowniczych, pomalowanych farbami zawierającymi fenole.
 • Woda technologiczna zawierająca fenole po chlorowaniu może zawierać powstałe chlorofenole.
 • Środki dezynfekujące zawierające chlor, wykładziny zbiorników niskiej jakości.
 • Jodofory – połączenie jodu i etanolu powoduje silny zapach apteczny.
 • Domieszki do kotłów parowych – para zawierająca fenole.

 

Warzywny (dwumetylosiarczek)

 • Związek siarkowy o charakterystycznym warzywnym zapachu.
 • Zawarty w słodzie (także jego prekursor DMS-p).
 • Może powstawać w wyniku zakażenia bakteryjnego.

Maślany (dwuacetyl)

 • Zapach masła, maślanki lub ciasta drożdżowego.
 • Formowany przez drożdże w trakcie fermentacji.
 • Może być tworzony na drodze zakażenia bakteryjnego w nieodpowiednich warunkach higieny.

 

Goździkowy

 • Zwykle traktowany jako cecha negatywna.
 • Pozytywna cecha w piwach gatunku Weizen i niektórych innych piwach górnej fermentacji (np. Saison).
 • Powodowany przez obecność w piwie związków z grupy fenoli (eugenol, guajakol, 2,4  vinyloguajakol).
 • W piwie dolnej fermentacji powstaje przez zakażenie drożdży browarniczych drożdżami obcymi, (dzikimi) które przekazują do piwa związki zawierajace fenole.
 • Pachnie  goździkami,  gabinetem dentystycznym, czasami  zielonymi oliwkami w zalewie.
 • Najlepiej  wuczuwalny  po delikatnym ogrzaniu  piwa, zamieszaniu i powąchaniu.
 • Dobrze wyczuwalny w piwach takich jak: Paulaner, Franziskaner, Weihenstephaner.

 

Różany (geraniol)

 • Ważny składnik bukietu wielu piw. Jest częściowo odpowiedzialny za tworzenie kwiatowej nuty jako części aromatu chmielowego.
 • W piwie znajduje się dzięki chmielowi, a jego stężenie zależne jest od jakości chmielu, warunków chmielenia, gotowania brzeczki i fermentacji.

Zgniłych jajek (siarkowodór)

 • W niskich stężeniach siarkowodór wpływa dodatnio na smak piwa, w stężeniach wyższych jest  niepożądany.
 • Produkowany jest przez drożdże podczas fermentacji lub przez bakterie – gdy nie są spełnione odpowiednie warunki higieniczne.

 

Serowy (kwas izowalerianowy)

 • Cecha negatywna, powodowana użyciem do produkcji piwa starego lub utlenionego chmielu.

 

Truskawkowy (kapronian etylu)

 • Obecny we wszystkich typach piw. Odgrywa ważną rolę w tworzeniu bukietu zapachowego. Koncentracja tego związku jest uzależniona od rodzaju piwa.
 • Negatywny w wysokich stężeniach.
 • Produkowany przez drożdże w trakcie fermentacji.

 

Woskowy (kwas kaprylowy)

 • Składnik zapachu charakterystycznego dla niektórych piw typu pale lager.
 • W wysokich stężeniach niekorzystny.
 • Produkowany przez drożdże podczas leżakowania piwa.

 

Koci  (p-metan 8 tiol-3 on)

 • Powstaje w wyniku natlenienia piwa.
 • Cecha negatywna.

 

Kwaśny (jony wodorowe)

 • Obecny we wszystkich typach piw.
 • Tworzony przez związki o charakterze kwasowym.
 • Z reguły powstaje podczas fermentacji. W wysokim stężeniu niekorzystny.

 

Masłowy (kwas masłowy)

 • Niekorzystny zapach formowany przez bakterie zarówno w trakcie produkcji brzeczki, jak i przechowywania syropów cukrowych.
 • Sporadycznie tworzony w drodze zakażenia w piwie gotowym.

 

Rozpuszczalnikowy (octan etylu)

 • Produkowany przez drożdże w czasie fermentacji.
 • Ważny składnik bukietu piwa.
 • Obecny we wszystkich typach piwa.

 

Bananowy (octan izoamylu)

 • Obecny we wszystkich typach piw, pełni istotna rolę w tworzeniu bukietu piwa. Koncentracja związku waha się znacznie w zależności od gatunku piwa.
 • Produkowany przez drożdże podczas fermentacji.

 

Nasłoneczniony  (merkaptobutylomrówczan)

 • Uznawany za zapach niekorzystny, powstaje podczas naświetlania piwa światłem słonecznym (następuje wtedy izomeryzacja iza-a-kwasów).
 • Piwa, w których użyto modyfikowanego chemicznie chmielu, nie posiadają tego zapachu.

 

Mydlany (oktanian amylu)

 • Powstaje podczas kontaktu piwa z detergentami.
 • Wynika z zakażenia, nie jest tworzony w trakcie procesu produkcji.

 

Migdałowy (benzaldehyd)

 • Występujący sporadycznie w piwach owocowych. W piwach tradycyjnych spotykany rzadko i traktowany jako cecha negatywna.
 • W piwie formuje się podczas leżakowania.

 

Metaliczny (jony żelaza)

 • Najczęściej powstaje poprzez kontakt piwa z metalowym materiałem.
 • Odczucie metaliczności może być także powodowane przez substancje goryczkowe.

 

Kanalizacyjny (etanotiol)

 • Związek uznawany za niekorzystny, powstaje podczas fermentacji, a także w wyniku autolizy drożdży.
 • Bodźce pokrewne – siarkowodorowy, cebulowy.

Octowy (kwas octowy)

 • Obecny w każdym piwie, w dużych stężeniach niekorzystny.
 • Produkowany przez drożdże podczas fermentacji.
 • Wysoka koncentracja może być powodowana przez zakażenie bakteryjne (bakterie fermentacji octowej).

 

Trawiasty (cis-3-heksenol)

 • Niekorzystny w wysokich stężeniach.
 • Jego obecność w piwie jest warunkowana warunkami gotowania brzeczki i rodzajem chmielu.

Pleśniowy (trójchloroanizol)

 • Zakażenie piwa.
 • Powstaje poprzez zakażenie surowców i/lub opakowań.

 

Siarkowy (dwutlenek siarki)

 • Zapach związany z obecnością w piwie siarczynów.
 • Ma zdolność maskowania zapachu aldehydu octowego. Często dodawany do piwa jako przeciwutleniacz.
 • Naturalnie wytwarzany przez drożdże w procesie fermentacji.

 

Papierowy (trans 2 nonenal)

 • Powstaje podczas przechowywania piwa, zależny jest od temperatury przechowywania i od zawartości tlenu w opakowaniu.

Ziemisty (etylofenol)

 • Produkowany w wodzie przez mikroorganizmy.
 • Może przedostawać się do piwa ze ścian tanków leżakowych.

 

Autor: Maciej Chołdrych

Więcej czytaj na: www.piwoznawcy.pl

image_pdfimage_print