Dla mediów

„Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!”

Opublikowano: 22 września 2008

Z badań przeprowadzonych przez niezależny ośrodek badawczy TNS OBOP na temat postaw Polaków wobec sprzedaży alkoholu nieletnim wynika, że 96 proc. ankietowanych uważa sprzedaż alkoholu osobom nieletnim za negatywne zjawisko. Jednocześnie 82 proc. badanych dostrzega, że niepełnoletnia młodzież w Polsce ma łatwy dostęp do alkoholu. Wychodząc na przeciw temu problemowi społecznemu Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego rozpoczął kolejną edycję kampanii „Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!”

image_pdfimage_print