Dla mediów

Apel europejskich browarów o przełożenie polityki UE na praktyczne działanie

Opublikowano: 12 listopada 2013

Bruksela, 12 listopada 2013: w liście otwartym opublikowanym w Parliament Magazine Pierre-Olivier Bergeron, Sekretarz Generalny The Brewers tłumaczy, że radzenie sobie z problematyką nadużywania alkoholu wymaga dialogu, partnerstwa i przede wszystkim działania.

Browary europejskie apelują o przełożenie polityki UE na praktyczne działanie. W istocie, Komisja Europejska przejawia podobne podejście poprzez założenie w 2007 roku Forum ds. Alkoholu i Zdrowia UE opartego na zaangażowaniu oraz poprzez bieżące opracowywanie planu działanie na rzecz wspierania obecnej strategii UE ds. szkód wyrządzanych przez alkoholu w DG SANCO. „Działanie” jest podejściem, które w pełni popieramy.

Browary warzą piwo przeznaczone do umiarkowanej konsumpcji i nie są zainteresowane zwiększeniem sprzedaży na skutek nadużywania piwa. Jak wszystkim wiadomo, nadmierne spożycie alkoholu niesie ze sobą ryzyko dla zdrowia i musimy działać wspólnie, żeby zwalczać ten problem. Dlatego właśnie browary zgłosiły ponad 100 z 250 deklaracji działania w ramach Forum. Z tego też powodu browary zaangażowały się w jeszcze dalej idące działania poprzez tzw. European Beer Pledge. Są to zobowiązania o podjęciu działań.

To “partnerskie” podejście tłumaczy dlaczego wiodące organizacje pozarządowe oraz rządy na szczeblu lokalnym zostały partnerem browarów w wielu zobowiązaniach przedsiębiorstw piwowarskich i krajowych stowarzyszeń piwowarskich w ramach Forum. Wśród nich znajdziemy: krajowe towarzystwa ginekologiczne, stowarzyszenia konsumenckie, rządy krajowe, samorządy, stowarzyszenia szkół jazdy, komendy Policji, towarzystwa dietetyczne, rady ds. bezpieczeństwa drogowego, młodzieżowe organizacje pozarządowe oraz towarzystwa lekarskie. Konkretne wyniki, w sensie wdrożenia, świadomości konsumenckiej i, o ile to możliwe, zachowań konsumenckich, są przedstawiane poprzez kontrolno-sprawozdawczy mechanism Forum oraz dzięki bazie danych Worldwide Brewing Alliance’s Initiatives.

Na początku roku Europejska Rada Bezpieczeństwa Drogowego (European Transport Safety Council – ETSC), wiodąca organizacja pozarządowa UE ds. Bezpieczeństwa drogowego, ogłosiła trzyletnie partnerstwo o nazwie Trzeźwa Mobilność w Transporcie Drogowym (Sober Mobility Across Road Transport – SMART) z The Brewers of Europe: pierwsze w historii wspólne zobowiązanie w ramach Forum paneuropejskiego stowarzyszenia branżowego we współpracy z paneuropejską organizacją pozarządową. Projekt SMART został zapoczątkowany w Parlamencie Europejskim przez europosłów na początku tygodnia podczas imprezy skupiającej polityków, przedstawicieli branży oraz organizacje pozarządowe.

Pionierski program SMART jest idealnym sposobem na potraktowanie jako punktu wyjścia dziesięcioleci działań partnerstw na rzecz podnoszenia świadomości w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, wspieranym przez europejskie browary. I nie jesteśmy jedynymi, którzy rozumują w ten sposób. Ogłaszając project, ETSC powiedziała: “Potrzebujemy współpracy ze strony różnych partnerów publicznych i prywatnych w celu dalszego zaangażowania w problematykę jazdy pod wpływem alkoholu, w tym społeczności zajmującej się kwestiami bezpieczeństwa drogowego, środowisk lekarskich, branży spirytusowej i innych.”

Nie chodzi tylko o zwalczanie jazdy pod wpływem alkoholu. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso, pochwalił zobowiązanie The Brewers odnośnie do reklamowania piwa w ramach paneuropejskiego Forum, mówiąc:  “Chciałbym pochwalić wysiłki Waszej branży na rzecz wprowadzenia samoregulacji w celu promowania odpowiedzialnej reklamy piwa w Europie. […] Tego typu inicjatywy własne oraz proaktywne zaangażowanie przedstawicieli branży są świetnym przykładem branży współpracującej z politykami na rzecz inteligentnej legislacji. W tym samym duchu, pochwalam Wasze działania oraz zaangażowanie w problematykę szkód wyrządzanych przez alkohol.”

Ostatnia niezależna ocena Forum UE pokazała, że istnieje możliwość poprawienia pomiaru zaangażowania. Ci, którym leży na sercu działanie w praktyce powinni podjąć wyzwanie identyfikacji i upowszechniania najlepszych praktyk.

O ile cieszy wezwanie do działania ze strony Eurocare, o tyle wybór niektórych organizacji, aby wystąpić z Forum nie jest kompatybilne z “działaniem”. Podobnie wybór niektórych, aby odrzucić wszelkie partnerstwo z branżą piwowarską nie stanowi „działania”. Także utyskiwanie na obecność operatorów gospodarczych w Forum nie stanowi “działania”.

Dla niektórych nieustające wysiłki branży piwowarskiej oraz niezachwiane zaangażowanie w strategię UE nigdy nie będą wystarczające. Jednak my nadal będziemy tymi, którzy walczą z nadużywaniem alkoholu i nadal będziemy manifestować nasze zaangażowanie w dialog i partnerstwo, a przede wszystkim, w działanie. Tego oczekują obywatele i politycy.

Kontakt z mediami:

Simon Spillane, Communications Senior Advisor, The Brewers of Europe
+32 (0)2 551 1810; sws@brewersofeurope.org

Nota dla wydawców:

Pełny list Pierre-Olivier Bergerona tutaj: http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/europes-brewers-welcome-calls-to-turn-eu-alcohol-policy-into-action/. List ten został napisany po opublikowaniu otwartego artykułu redakcyjnego autorstwa Mariann Skar, Sekretarz Generalny Eurocare, wyrażającego nadzieje organizacji pozarządowych co do zapowiadanego przez UE planu działania dot. alkoholu w kontekście niedawnego wystąpienia z Forum UE ds. Alkoholu i Zdrowia kilku zatwardziałych organizacji pozarządowych – członków Eurocare.

O The Brewers of Europe:

Od ponad pół wieku The Brewers of Europe z siedzibą w Brukseli stanowią głos europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich oraz organizacji międzynarodowych. Zalożone w 1958 roku zrzesza 29 członków, w tym 25 krajowych stowarzyszeń piwowarskich z UE, a także Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 4000 europejskich browarów zdecydowana większość to lokalne małe I średnie, często rodzinne firmy. Europejska branża piwowarska daje zatrudnienie 2 milionom pracowników.

image_pdfimage_print