O branży

Dzielnica Wola edukuje swoich sprzedawców wspólnie z Browarami Polskimi

Opublikowano: 30 kwietnia 2013

26 kwietnia w Ośrodku Kultury Żeromskiego odbyło się seminarium dla sprzedawców napojów alkoholowych. Głównym celem organizowanego już po raz czwarty przez Urząd Dzielnicy Wola spotkania było przedstawienie przedsiębiorcom obowiązujących zasad i wymogów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, a także przybliżenie problemu, jakim jest sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. W organizację seminarium, tak jak w przypadku  jego poprzedniej edycji, włączył się Związek Browary Polskie.

Część merytoryczna spotkania poprowadzona została przez wieloletniego członka krakowskiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Bartłomieja Mazurkiewicza. Podczas tej części seminarium sprzedawcom zostały przedstawione najważniejsze kwestie prawne związane z korzystaniem z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ważnym problemem poruszonym przez pana Mazurkiewicza było również łamanie prawa przez tych sprzedawców, którzy nie przestrzegają zasad  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prawnik podkreślił, że każdy akt sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej stanowi w świetle prawa przestępstwo, którego wykrycie skutkuje m.in. utratą zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Istotną częścią wolskiego seminarium były wystąpienia w całości poświęcone negatywnemu zjawisku, jakim jest sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Bogusław Prajsner, przewodniczący Stowarzyszenia Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim (ROPSAN), przybliżył obecnym wyniki badania przeprowadzonego w warszawskich sklepach metodą Tajemniczy Klient. Zgromadzeni sprzedawcy mieli okazję zobaczyć, że wielu przedsiębiorców wciąż łamie prawo i sprzedaje alkohol osobom niepełnoletnim, mimo grożących za ten czyn poważnych konsekwencji. Trzy sklepy na terenie dzielnicy Wola, których sprzedawcy wykazali na tym polu największą odpowiedzialność, odznaczono certyfikatami.

Działania wymierzone na ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia były tematem wystąpienia Joanny Pieniążek, koordynatorki kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Edukacja sprzedawców w zakresie konieczności sprawdzania dowodów osobistych młodo wyglądającym osobom jest głównym celem kampanii prowadzonej od czterech lat przez Związek Browary Polskie i Komendę Główną Policji.  W wyniku działań zrealizowanych w ramach tej akcji, do której włączyła się także dzielnica Wola, udało się podnieść świadomość sprzedawców odnośnie zagrożeń, jakie niesie sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

image_pdfimage_print