Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2009

Opublikowano: 1 stycznia 2009

W 2009 roku Związek Browary Polskie wspólnie z Komendą Główna Policji rozpoczął działania w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Kampania była kontynuacją projektu „Alkohol – Nieletnim dostęp wzbroniony!” prowadzonego przez przemysł piwowarski w latach 2003 – 2008.

Głównym celem działań podjętych w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie” było zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości. Do punktów sprzedaży alkoholu przekazano zestawy edukacyjno – informacyjne, w których skład wchodziły ulotki, plakaty oraz naklejki przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim.
Z uwagi na to, że od 2001 roku również osobom poniżej 18. roku życia wydawane są dowody osobiste różniące się od tych wydawanych osobom pełnoletnim tylko datą ważności (wydawane są na 5 lat), w materiałach edukacyjnych podkreślano potrzebę dokładnego sprawdzania przez sprzedawcę daty urodzenia w dokumencie tożsamości młodo wyglądających klientów. Dużym wsparciem w dotarciu z przekazem do punktów sprzedaży alkoholu byli funkcjonariusze Policji, którzy oprócz pomocy w dystrybucji materiałów, informowali sprzedawców o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim, takich jak utrata licencji, grzywna czy przepadek napojów alkoholowych.

Ważnym elementem działań edukacyjnych było wprowadzenie przez producentów piwa zrzeszonych w Związku Browary Polskie symbolu „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” we wszystkich spotach reklamowych emitowanych w telewizji i kinach. Udostępnienie powierzchni reklamowych było elementem długofalowej polityki przemysłu piwowarskiego wymierzonej na edukowanie konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji piwa, a w tym szczególnym przypadku – na temat nie sprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim. Wprowadzenie symbolu „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” wpisało się również w strategię samoregulacji branży w obszarze reklamy.

Kampania była prowadzona w okresie wakacyjnym i objęła wszystkie województwa.

• Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

• Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

• Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

• Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich

image_pdfimage_print