Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2011

Opublikowano: 1 stycznia 2011

W 2011 roku Związek Browary Polskie wspólnie z Komendą Główna Policji prowadził działania w ramach III edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie”. Program objęty został honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

III edycja kampanii zakładała kontynuację idei z lat poprzednich – 2009 i 2010 roku. Głównym celem programu było ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu przez młodzież poniżej 18 roku życia. Mając świadomość, że nie zawsze dorosły wygląd oznacza pełnoletniość, poprzez przekaz kampanii zachęcano sprzedawców alkoholu, by mając do czynienia z osobami młodymi, częściej prosili je o okazanie dowodu tożsamości.

Kampania prowadzona w  2011 roku ukierunkowana była na aktywizację środowisk lokalnych. Do urzędów gmin oraz bezpośrednio do gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (a także do lokalnych organizacji społecznych) dystrybuowane były bezpłatne pakiety edukacyjno – informacyjne, przygotowane w konsultacji z Policją i psychologiem. W skład każdego takiego pakietu wchodziły ulotki, plakaty oraz naklejki informujące o tym, że dany punkt nie prowadzi sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Pakiet edukacyjny zawierał także film szkoleniowy dla sprzedawców, który wskazywał, jak należy reagować, gdy małoletni próbuje kupić alkohol oraz broszury dla rodziców. Do pakietu edukacyjnego dołączono przewodnik, który stanowił wsparcie dla samorządów realizujących na swoim terenie założenia kampanii.

W celu szeroko zakrojonej promocji idei kampanii, podjęto współpracę z TVP Info. W ramach cyklu 10 reportaży realizowanych w gminach biorących udział w programie, przeprowadzono wywiady z przedstawicielami samorządów odpowiadającymi za realizację kampanii, a także z osobami związanymi z profilaktyką alkoholową osób niepełnoletnich.

Promocji idei zapobiegania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia służyła także emisja spotu reklamującego kampanię. Film emitowany był na antenie stacji TVN 24 i przedstawiał próbę zakupu alkoholu przez osobę niepełnoletnią oraz groźne konsekwencje wynikające z braku odmowy ze strony sprzedawcy.

Kampania była prowadzona w okresie wakacyjnym i objęła wszystkie województwa. Spośród blisko 300 samorządów biorących udział w kampanii, wybrano 10 gmin najbardziej zaangażowanych w realizację programu. Najaktywniejsze gminy zostały uhonorowane tytułem „Odpowiedzialnej Gminy 2011”

• Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

• Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.

• Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.

• Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich

image_pdfimage_print