Społeczna odpowiedzialność

Edycja 2012

Opublikowano: 1 stycznia 2012

„Pozory mylą, dowód nie” to ogólnopolska kampania edukacyjna, której celem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości.

Jej organizatorzy, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie oraz Komenda Główna Policji, poprzez swoje działania chcą nagłośnić problem sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim.

Kampania „Pozory mylą, dowód nie” opiera się na dystrybucji pakietów edukacyjno – informacyjnych do sklepów w całej Polsce. W zestawie znajdują się ulotki, plakaty oraz naklejki, przypominające o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Materiały mają również zwrócić uwagę na potrzebę sprawdzania przez sprzedawcę daty urodzenia w dokumencie tożsamości młodo wyglądających klientów. W dotarciu do sprzedawców pomagają funkcjonariusze Policji, którzy oprócz przekazywania im materiałów informują o konsekwencjach wynikających ze sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i sposobach, jak uniknąć łamania prawa.

Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji w 2008 roku w ramach działań profilaktycznych policjanci w całej Polsce ujawnili ponad 24 000 małoletnich pod wpływem alkoholu. Policja doprowadziła do pomieszczeń policyjnych prawie 800 osób, które nie ukończyły 18. roku życia, a były pod wpływem alkoholu, z tego 70 dziewcząt. Do izb wytrzeźwień z kolei doprowadzonych zostało prawie 2 400 nieletnich, z czego 260 dziewcząt.

Komenda Główna Policji i Związek Browary Polskie przestrzegają również, by dokładnie sprawdzać datę urodzenia zamieszczoną na dokumencie. Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat). Do roku 2001 funkcjonowały tymczasowe dowody osobiste, które wyraźnie odróżniały się od tych wydawanych osobom dorosłym. Jednak od ponad ośmiu lat w polskim prawie nie ma nawet pojęcia dowodu tymczasowego.

W samym 2008 roku stwierdzono ponad 2 100 przestępstw z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego ponad 1 000 dotyczyło złamania zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim. Świadczy to w dużej mierze o konieczności walki z problemem, do której przyłączyli się organizatorzy kampanii „Pozory mylą, dowód nie”.

 

Kampania realizowana w punktach sprzedaży w oparciu o materiały edukacyjne skierowane zarówno do sprzedawców, jaki i klientów sklepów:

  • ulotka – przypomina sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i konieczności sprawdzania dowodów tożsamości
  • plakaty – przypominają klientom o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcają ich do czynnej reakcji, jeśli taka sprzedaż ma miejsce
  • naklejka – oznakowanie sklepu i komunikat dla kupujących: „alkohol jest sprzedawany tylko osobom pełnoletnim”

Materiały będą dostarczane do sklepów przez funkcjonariuszy Policji.

Kampania obejmie swym zasięgiem wszystkie województwa i będzie prowadzona w okresie wakacyjnym.

  • Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
  • Uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości.
  • Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim.
  • Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich
image_pdfimage_print