O branży

Europejskie Partnerstwo Przeciw Jeździe po Alkoholu – Edukacja, Zaangażowanie, Egzekwowanie

Opublikowano: 20 stycznia 2011

To tytuł konferencji zorganizowanej 3 grudnia 2010 roku przez Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego oraz The Brewers of Europe.

Poniżej przedstawiamy raport końcowy konferencji zawierający sześć rekomendacji dotyczących działań w zakresie zapobiegania prowadzenia pojazdów po alkoholu:

1. Efektywnym sposobem redukcji przypadków jazdy po alkoholu jest właściwe połączenie i egzekwowanie działań legislacyjnych, sankcji, edukacji oraz zaangażowania i aktywności społecznej.

2. Ludzie, którzy siadają za kierownicę po alkoholu, nie powinni być traktowani jako jedna grupa. Ważne jest, aby do rożnych kategorii osób jeżdżących po alkoholu docierać z adekwatnym, odpowiednio dobranym i zróżnicowanym przekazem oraz argumentacją.

3. Poziom zaangażowania w walkę z prowadzeniem po alkoholu, dopuszczalne limity jego zawartości w organizmie, sankcje, itp. mogą się różnić w poszczególnych krajach, lecz potępienie dla jazdy po spożyciu alkoholu powinno być konsekwentne i wyraźne.

4. Wprowadzane dobre praktyki oraz programy partnerskie powinny być identyfikowalne i rozpoznawalne tak, aby mogły być wprowadzane w różnych krajach i adaptowane dla potrzeb ludzi różnych kultur.

5. Edukacja przeciwko jeździe po alkoholu powinna zostać wprowadzona, jako element edukacji szkolnej, a także wychowania w rodzinie poprzez przykład rodziców.

6. Efektywne strategie zapobiegania jeździe po alkoholu muszą być oparte na długofalowej, ponadpokoleniowej zmianie postaw, dzięki którym powszechna stanie się zgoda co do szkodliwości jazdy po spożyciu alkoholu i potępienie takiego zachowania.

Przekonujące do właściwych zachowań strategie powinny wzbudzać poczucie odpowiedzialności oraz mobilizować do wspólnego działania na rzecz rozwiązywania problemu kierowania pojazdów pod wpływem alkoholu.

image_pdfimage_print