Jak kształtować odpowiedzialne postawy wobec alkoholu?

Opublikowano: 3 kwietnia 2012

[skyday-main-image id=”100″]
[skyday-excerpt]

Problemy picia alkoholu przez nieletnich oraz prowadzenia po alkoholu nie znają granic terytorialnych, są powszechne na całym świecie. W wielu krajach organizacje, stowarzyszenia, a także firmy inicjują akcje, których celem jest przeciwdziałanie tym zjawiskom. Sukces tych kampanii zależy głównie od tego, czy ze swym przekazem dotrą do grup, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji. Na przykładzie zagranicznych kampanii edukacyjnych można zobaczyć, jak inne kraje próbują oddziaływać na postawy społeczne w aspekcie spożycia alkoholu, a także porównać przygotowane przez nich kreacje z tymi z naszego rynku.

[/skyday-excerpt]

Przykładem polskiej organizacji, która od kilku lat prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości problemu, jakim jest picie alkoholu przez nieletnich, są Browary Polskie. Akcje takie jak „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” i „Pozory mylą, dowód nie” są nastawione na  przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu nieletnim. Główny nacisk tych kampanii położono na zmianę postaw społecznych w zakresie przyzwolenia na spożycie alkoholu przez nieletnich. Wynika to z faktu, iż przyzwolenie społeczne, a także brak reakcji na to zjawisko, są głównymi przyczynami powiększającej się skali problemu. 

26988_640.jpg

Przykładem zagranicznej akcji, która również kieruje swój przekaz dotyczący młodzieży do osób dorosłych, jest tegoroczna kampania agencji R&R Partners – No Underage Drinking”, prezentowana niedawno przez portal Kampaniespoleczne.pl. Jej plakaty zostały wystylizowane tak, aby przypominały amerykańskie filmy grozy z ubiegłego stulecia. Ich hasła Twój wpływ jest większy niż myślisz, a także Sprzeciw rodziców jest głównym powodem, dla którego dzieci nie piją, zwracają uwagę na rzadko poruszany aspekt problemu picia przez ­nieletnich – fakt, że wychowanie ma znaczenie w kształtowaniu dobrych i złych nawyków u dzieci, w tym alkoholowych. Celem kampanii jest uświadomienie rodzicom realnego wpływu, jaki mają na dzieci.

 

 

26988_640.jpg

Druga kampania tej samej agencji – „Alcohol Cuffs”, koncentruje się na grupie dorosłych kierowców. Plakaty mające przestrzegać przed wsiadaniem za kółko po alkoholu przedstawiają kolejno: kieliszek z winem, kufel piwa, szklankę z drinkiem. Obok trunków widnieją na nich także uformowane z danego alkoholu kajdanki. Kreacje te nasuwają skojarzenie bliskiego związku przyjemności, jaką przynosi alkohol i groźnych konsekwencji, jakie może  przynieść jego nieodpowiedzialne spożycie. Tak obrazowe przedstawienie związku przyjemności i konsekwencji, które są nierozerwalnie związane z alkoholem, ma skutecznie – poprzez strach przed prawem – przestrzec kierowców przed prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwym.

Pomimo rosnącej świadomości skutków nieodpowiedzialnego spożycia alkoholu, kampanie które podejmują ten temat są wciąż potrzebne. Oprócz tego, że nie pozwalają „zapomnieć o problemie”, zwracają uwagę na nietypowe aspekty tego zjawiska, dzięki czemu oddziałują na odbiorców bardziej skutecznie.  

[skyday-attachments-and-galleries id=”100″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print