Dla mediów

Już 9 tysięcy sprzedawców przeszło szkolenie z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu

Opublikowano: 19 maja 2016

Wpływ alkoholu na rozwój młodego człowieka, prawne konsekwencje sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej czy asertywność w kontakcie z nastoletnim klientem to tylko część zagadnień, które poznają użytkownicy bezpłatnej internetowej platformy edukacyjnej „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Dotychczas ze e-learningowego szkolenia, umożliwiającego poszerzenie wiedzy i podniesienie kompetencji w zakresie obsługi niepełnoletnich klientów, skorzystało prawie 9 tysięcy pracowników polskich sklepów.

Najpierw zapoznanie się z przepisami prawnymi dotyczącymi sprzedaży alkoholu, następnie nauka technik asertywnego odmawiania, na końcu zaś test sprawdzający wiedzę oraz interaktywna gra, będąca symulacją sytuacji zakupu alkoholu w sklepie – tak wygląda bezpłatne e-learningowe szkolenie z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu dostępne na platformie „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Zostało ono przygotowane z myślą o pracownikach oraz właścicielach placówek handlowych, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z niepełnoletnimi klientami usiłującymi kupić alkohol.

Odpowiedzialność za ladą

Z relacji sprzedawców wynika, że obsługa osób poniżej 18 r.ż. rodzi sporo trudności, począwszy od prawidłowej identyfikacji wieku klienta na skutecznej odmowie sprzedaży napojów alkoholowych skończywszy. Tymczasem to od reakcji sprzedawcy często zależy, czy alkohol trafi w ręce osoby niepełnoletniej. – Sklepowa lada jest tylko umowną barierą odgradzającą nastolatków od półki z alkoholem. Tą rzeczywistą jest decyzja sprzedawcy, który posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności jest w stanie właściwie zareagować na próbę nabycia alkoholu przez młodego człowieka. Platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca” została stworzona właśnie po to, by wspierać sprzedawców w trudnym zadaniu, jakim jest udaremnienie zakupu przez klienta niepełnoletniego  – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, który jest organizatorem ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” i pomysłodawcą platformy edukacyjnej. Jak dotąd z pomocą tego narzędzia przeszkoliło się prawie 9 tysięcy pracowników polskich sklepów. Edukacja sprzedawców to ważny element walki ze zjawiskiem spożywania alkoholu przez nieletnich. Choć według ostatnich danych Światowej Organizacji Zdrowia konsumpcja alkoholu wśród młodzieży w wieku 11-15 lat spada, nadal jest problemem, z którym boryka się wiele krajów.

Młodzież sięga po alkohol rzadziej i później

Z międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej – Health Behaviour in School-aged Children – przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że alkohol jest najpopularniejszą używką wśród nastolatków[1]. Spośród wszystkich trunków młodzież najchętniej wybiera piwo – do picia go co tydzień przyznaje się 13 proc. ankietowanych. Wódkę pija 7 proc., zaś wino – 6 proc. badanych.

W porównaniu z poprzednią edycją (2010 r.) tych samych badań  z jednej trzeciej (33 proc.) do jednej piątej (21 proc.) zmalał odsetek młodych ludzi przed 15 r.ż., którzy sięgają po alkohol przynajmniej raz w tygodniu. Nastolatkom rzadziej zdarza się też upić. W 2010 r. przynajmniej dwa razy w życiu upiło się 43 proc. ankietowanych, w 2014 r. – 28 proc. Biorąc pod uwagę każdą z grup wiekowych najbardziej pozytywną zmianę zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu widać w grupie piętnastolatków. W 2010 r. takie doświadczenia były udziałem co trzeciego (32 proc.) z nich, w 2014 r. – co piątego (22 proc.).

Więcej abstynentów wśród polskich nastolatków

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, smak alkoholu poznała niespełna połowa (42,6 proc.) polskich uczniów w wieku 11-15 lat. Piwo pozostaje najpopularniejszym napojem alkoholowym spożywanym w tej grupie – do jego spróbowania przyznała się jedna trzecia badanych (32,8 proc.). Jedna piąta nastolatków próbowała wódki i tyle samo – wina.

Jednocześnie badania wskazują, że między 2010 a 2014 r. w Polsce przybyło młodych osób, które alkoholu nie piją oraz tych, którym nigdy nie zdarzyło się go nadużyć. Według najnowszych danych,  bycie abstynentem deklaruje 57,4 proc. ankietowanych, co stanowi wzrost o blisko 10 p. p. w porównaniu z rokiem 2010 (47,7 proc.). Rzadsze sięganie po alkohol przekłada się na mniejszą częstotliwość występowania zjawiska upijania się. O ile w 2010 r. jedna czwarta (26,1 proc.) polskich gimnazjalistów miała na koncie przynajmniej jeden tego typu epizod, o tyle cztery lata później już tylko jedna piąta (21,1 proc.).

Alkohol? Tylko dla pełnoletnich

Przed dostępem do alkoholu chronią młodzież odpowiedzialne decyzje osób dorosłych, przede wszystkim rodziców i sprzedawców. Do tych ostatnich skierowane są działania prowadzone przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie w ramach kolejnej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Uruchomiona w ubiegłym roku platforma szkoleniowa „Odpowiedzialny Sprzedawca”, dostępna pod adresem: http://www.odpowiedzialnysprzedawca.pl, to uniwersalne i nieodpłatne narzędzie szkoleniowe, umożliwiające podniesienie kompetencji sprzedawców w zakresie obsługi niepełnoletniego klienta. Każdy użytkownik, który przejdzie szkolenie, otrzymuje imienny certyfikat „Odpowiedzialnego Sprzedawcy”, poświadczający ukończenie e-learningowego treningu.

 


[1]Wyniki badań zostały przedstawione w raporcie Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2016. Dane dla polskiej populacji, obejmującej 4,5 tysiąca polskich uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat, zostały opracowane przez ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015.

 

image_pdfimage_print