Dla mediów

Każdy region Polski zarabia dzisiaj na piwie

Opublikowano: 21 listopada 2018

Każdy region Polski zarabia dzisiaj na piwie                                                        

Raport Deloitte na temat wpływu branży piwowarskiej na gospodarkę narodową[i]

 Z roczną produkcją piwa na poziomie 40 mln hektolitrów Polska stała się jednym z trzech największych producentów złotego trunku w Europie.  Warzeniem piwa zajmuje się dzisiaj ponad 210 browarów zlokalizowanych w całej Polsce, z których 22 największe produkują piwo w 12 województwach.  Wszystkie te podmioty działają stymulująco na gospodarkę – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i budowania kapitału regionalnego.

 Bilans 30 lat inwestycji

Wraz z przemianami społeczno-gospodarczymi, które nastąpiły po 1989 roku odrodziło  się w Polsce browarnictwo. Głównie za sprawą międzynarodowych grup piwowarskich istniejące w Polsce browary zostały zmodernizowane i rozbudowane, wprowadzono nowe technologie, rozwinięto receptury i szereg innowacji produktowych. „Po 30 latach i zainwestowanych blisko 13 mld złotych branża piwowarska w Polsce reprezentuje najlepszy światowy poziom. Odbudowano piwną kulturę i stworzono rynek oferujący co roku ponad 1500 nowości – od piw bezalkoholowych, przez popularne lagery po niszowe piwa warzone według unikalnych receptur.” – podkreśla Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny ZPPP Browary Polskie. Dzisiejszy sektor piwowarski to ponad 210 browarów zlokalizowanych we wszystkich województwach, o różnej wielkości i specjalizacji – od mikrobrowarów po zakłady produkujące ponad 200 tys. hektolitrów piwa rocznie, z których wiele powstało również dzięki zainwestowaniu rodzimego kapitału. Wszystkie te podmioty budują potencjał gospodarczy i społeczny sektora piwowarskiego w Polsce, który jest dzisiaj trzecim największym w Europie (po Niemczech i Wielkiej Brytanii).

 Browary budują Polskę regionalną 

Produkcja piwa w Polsce jest rozproszona geograficznie – piwo jest warzone we wszystkich województwach. Największe 22 browary, produkujące powyżej 200 tys. hektolitrów rocznie są zlokalizowane w 12 województwach, na ogół poza głównymi ośrodkami miejskimi. Z tego właśnie względu funkcjonowanie zakładów piwowarskich jest tak istotne z punktu widzenia lokalnego rynku pracy i gospodarczego rozwoju regionów.

Browary działające poza dużymi miastami są kluczowymi pracodawcami w danej gminie, u których zatrudnienie znajdują kolejne pokolenia piwowarów. Cała branża browarnicza zatrudnia dzisiaj 9,3 tys. pracowników w każdym przedziale wiekowym, w tym osoby o najniższych kwalifikacjach i starsze, najbardziej zagrożone bezrobociem strukturalnym.

Wiele dużych browarów zlokalizowanych jest we wschodniej części Polski (np. browary w Braniewie, Rakszawie, Lublinie, Leżajsku, Łomży, Jędrzejowie czy Białymstoku), która jest szczególnie narażona na wykluczenie społeczne i ekonomiczne. Południowo-wschodnia część Polski to także region z plantacjami chmielu, a 90 proc. tego surowca wykorzystywanego do warzenia piwa w naszym kraju pochodzi właśnie z rodzimych upraw. „Geograficzne rozproszenie produkcji piwa w Polsce pozwala zmniejszać terytorialne nierówności w dostępie do rynku pracy i zamożności mieszkańców.” – podsumowuje Irena Pichola, Partner w Deloitte.

Od ziarna do kufla

Produkcja i konsumpcja piwa to nie tylko miejsca pracy w zakładach piwowarskich, ale i w całym łańcuchu powstania złotego trunku aż po jego sprzedaż. Irena Pichola dodaje: „Ten proces wymaga współdziałania szeregu branż: sektora rolniczego, producentów opakowań, transportu i logistyki, handlu, gastronomii i usług. Dlatego całkowity wpływ branży piwowarskiej na rynek pracy w Polsce sięga 157,5 tys. miejsc pracy.”

W 2017 roku piwo stanowiło pod względem wartości 13,4 proc. łącznych wydatków na produkty spożywcze i prawie połowę (47,6 proc.) wydatków na alkohol. Odgrywa więc ono kluczową rolę dla handlu, szczególnie małoformatowego. W tej kategorii mieszczą się sklepy osiedlowe i rodzinne, działające lokalnie. 64 proc. zakupów piwa odbywa się właśnie w tym kanale sprzedaży, co ma bezpośrednie przełożenie na tworzenie miejsc pracy w handlu.

Rozwój lokalnych społeczności

W 2017 roku 440 milionów złotych trafiło do jednostek samorządu terytorialneo z tytułu podatków dochodowych, składek ZUS i podatków lokalnych generowanych przez sektor piwowarski i branże powiązane. Dla wielu małych gmin, gdzie znajdują się browary to bardzo istotne źródło dochodów do lokalnego budżetu, z którego realizowane są liczne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

 

Jednocześnie wiele browarów jest mocno zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności poprzez wspieranie polskiej kultury, sportu i edukacji. Tylko w roku 2017 największe firmy piwowarskie przeznaczyły na te cele 38,5 mln zł. W większości przypadków lokalne wydarzenia są wspierane przez lokalne marki, co pogłębia związek browaru z tamtejszą społecznością.

Andrzej Olkowski, Prezes Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich konkluduje: „Polski rynek piwa jest rynkiem dojrzałym i nasyconym. Mamy bardzo zróżnicowany sektor, dobrze funkcjonujący w całej Polsce, w którym jest miejsce dla browarów o różnej wielkości i profilu produkcji. Wszystkie te podmioty działają stymulująco na gospodarkę – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i budowania kapitału regionalnego.”

 

 

[i] Deloitte Advisory Sp. z o.o. : „Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie”.

image_pdfimage_print