O branży

Konferencja inaugurująca V edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”

Opublikowano: 10 czerwca 2015

9 czerwca w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejną, piątą już edycję kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Przedstawiono na niej nowe, uniwersalne, nieodpłatne narzędzie szkoleniowe dla sprzedawców – internetową platformę „Odpowiedzialny Sprzedawca” (www.odpowiedzialnysprzedawca.pl)

Spotkanie rozpoczęła mł. insp. Anna Kuźnia, Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że codzienne egzekwowanie przepisów prawa dotyczących sprzedaży alkoholu wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia, jest jednym z zadań Policji, jednak w tym obszarze równie duże znaczenie ma obywatelska postawa i jednoznaczny sprzeciw społeczeństwa wobec prób nabycia alkoholu przez niepełnoletnią młodzież. Inspektor Kuźnia odwołała się do hasła „Bezpieczeństwo – wspólną sprawą”, które szczególnego znaczenia nabiera w perspektywie zbliżających się wakacji, jak co roku będących dla części młodych ludzi, wypoczywających poza domem, pierwszą okazją do spróbowania alkoholu. Na ich drodze może i powinien stanąć odpowiedzialny sprzedawca. W imieniu Policji zadeklarowała zaangażowanie funkcjonariuszy z jednostek w całym kraju w promocję platformy szkoleniowej poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych w trakcie rutynowych kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

Jako druga głos zabrała Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP – Browary Polskie, która przybliżyła założenia tegorocznej edycji kampanii „Pozory mylą, dowód nie”, w zamyśle organizatorów ukierunkowanej na edukację sprzedawców w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. To właśnie sprzedawcy, jak podkreśliła dyr. Gut, są bardzo ważnym ogniwem łańcucha prewencji – od ich decyzji bezpośrednio zależy, czy alkohol trafi w ręce młodego człowieka. W tym szczególnym zadaniu wspierać ich ma bezpłatna, łatwo dostępna platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca”, dostarczająca nie tylko szerokiej wiedzy, ale także narzędzi do efektywnego i asertywnego odmawiania sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 r.ż.

Nadzieję na to, że platforma stanie się rynkowym standardem szkolenia sprzedawców wyraził Maria Andrzej Faliński, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, który zabrał głos jako ostatni. Dyr. Faliński podkreślił, że powstanie narzędzia było możliwe dzięki międzybranżowej współpracy i merytorycznemu zaangażowaniu wielu partnerów, co jest szczególnie cenne w przypadku inicjatyw o tak wielkim społecznym znaczeniu jak kampania „Pozory mylą, dowód nie”.

image_pdfimage_print