Dla mediów

Nowy prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie Tomasz Bławat przewodzi branży piwowarskiej

Opublikowano: 10 czerwca 2013

Tomasz Bławat, szef Carlsberga w Polsce, został nowym prezesem Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Nowy prezes branżowej reprezentacji piwowarów ma wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, w tym w branży FMCG. Od lat jest zawodowo związany z rynkiem piwa w Polsce i Europie.

We wrześniu 2012 roku Tomasz Bławat objął funkcję prezesa Zarządu Carlsberg Polska, którą sprawuje do chwili obecnej. Wcześniej, od 2008 roku, pełnił funkcję CEO w ING Insurance & Pensions. Poprzednio pracował w należącej do globalnego koncernu SAB Miller Kompanii Piwowarskiej, gdzie w randze wiceprezesa Zarządu był odpowiedzialny za sprzedaż, dystrybucję i marketing. Pracował także w Procter & Gamble, zarządzając m.in. operacjami koncernu na rynkach bałtyckich.

Nowy prezes związku piwowarów opisuje się jako „człowiek rozsądnej kontynuacji” i „emisariusz kultury piwa”:

– Nie planuję żadnych rewolucyjnych zmian kursu. Uważam, że nadal kluczowe będą działania odpowiedzialnościowe, pokazujące, że producenci piwa myślą nie tylko o słupkach sprzedaży, ale również o jego jakości, i popularyzacji wzorców odpowiedzialnej konsumpcji wśród osób dorosłych. Logicznym rozwinięciem tych działań będzie podjęcie wspólnych starań o promocję kultury piwa. Walcząc na co dzień o udziały w rynku, jako branża jednoczymy się w działaniach na rzecz promowania kultury piwa oraz odpowiedzialnej konsumpcji. Rozumiem kulturę piwa, nie tylko jako „jakość konsumpcji”, ale przede wszystkim jako przebogate spektrum piwnych okazji, obyczajów, zachowań, motywów w świadomości społecznej – twierdzi Tomasz Bławat, powołany na stanowisko prezesa Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego.

Do obowiązków Tomasza Bławata na nowym stanowisku należeć będzie nie tylko przewodniczenie polskiej branży piwowarskiej. Będzie on również reprezentował przemysł na forum międzynarodowym, uczestnicząc w walnych zgromadzeniach The Brewers of Europe, organizacji zrzeszającej piwowarów z całej Europy.

***

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce, tworzących ponad 90% rynku.  Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządowąi samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.  Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary Europejskie. Od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org. W ramach struktur europejskich jest aktywnym uczestnikiem stworzonego przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej. W imieniu europejskiego przemysłu piwowarskiego podpisało dokument „EU Beer Pledge”, będący dobrowolną inicjatywą browarów, której celem jest wspomaganie krajów członkowskich w redukowaniu szkód wywołanych przez nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu.

Związek jest członkiem Rady Reklamy, organizacji odpowiadającej za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa na rzecz podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych. System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli trzech grup tworzących rynek reklamowy w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Kodeks Reklamowy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie został dołączony jako aneks nr 1 (Standardy Reklamy Piwa) do Kodeksu Etyki Reklamy.

 

Dodatkowe informacje:

Melania Popiel

Carlsberg Polska SA

 Tel.  +48 22 543 14 06

Kom.  +48 601 617 300
melania.popiel@carlsberg.pl

 

 Joanna Pieniążek

Marketing & Communications Consultants

 Tel.  +48 22 40 66 100 wew. 39

Kom.  +48 728 361 682
pieniazek@mcconsultants.pl

image_pdfimage_print