Opublikowany został przewodnik po najlepszych dostępnych technikach dla branży piwowarskiej w Polsce

Opublikowano: 22 czerwca 2005

[skyday-main-image id=”37″]

Opublikowany został przewodnik po najlepszych dostępnych technikach (skrót angielski: BAT, Best Available Techniques) dla branży piwowarskiej w Polsce. Został on opracowany na podstawie przepisów i procedur zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC). Wzorem krajów Unii Europejskiej Ministerstwo Środowiska powołało pod koniec 2002 roku Techniczne Grupy Robocze złożone z reprezentantów poszczególnych branż przemysłowych objętych wymogami IPPC. Znalazła się wśród nich Techniczna Grupa Robocza Przemysłu Spożywczego, w skład której weszła branża piwowarska. Celem pracy tych grup było m.in. przybliżenie problematyki IPPC środowiskom branżowym i terenowym organom ochrony środowiska. Dążąc do usystematyzowania informacji związanych z branżą piwowarską, z inicjatywy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”, powstał specjalny dokument, czyli wspomniany na wstępie przewodnik. Stanowi on kompilację materiałów referencyjnych branży piwowarskiej w zakresie IPPC. Prace nad przewodnikiem w Polsce, dzięki współpracy „Browarów Polskich” ze Stowarzyszeniem „Brewers of Europe” (Browary Europy) były na bieżąco konfrontowane z analogicznymi działaniami prowadzonymi w krajach Unii Europejskiej. Przewodnik powstał pod kierunkiem Adama Pawełasa, Menedżera ds. Środowiska w Carlsberg Polska SA, pełniącego funkcję przewodniczącego Technicznej Grupy Roboczej Przemysłu Spożywczego. W pracach uczestniczyli i poszczególne treści przewodnika wsparli: Radosław Borowski, Kierownik ds. Ochrony Środowiska i BHP w Grupie Żywiec SA oraz dr inż. Klaudyna Gruszecka, Kierownik ds. Ochrony Środowiska w Kompanii Piwowarskiej SA. Dokument w pełnym brzmieniu jest dostępny na witrynie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska

[skyday-attachments-and-galleries id=”37″ lang=”pl”]

image_pdfimage_print