Dla mediów

Pierwsza taka koalicja na rzecz trzeźwości na drogach

Opublikowano: 18 grudnia 2014

Partnerstwo policji i ponad 50 podmiotów w ramach inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”

Wraz z początkiem grudnia minęło pół roku od inauguracji ogólnopolskiej inicjatywy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego poprzez walkę z przyzwoleniem społecznym na jazdę pod wpływem alkoholu. Akcja, zainicjowana przez Związek Pracodawców – Browary Polskie, której patronuje między innymi Komenda Główna Policji oraz Ministerstwo Gospodarki, objęła swym zasięgiem cały kraj – docierając do niemal 1 200 000 kierowców. 

Partnerstwo publiczno-prywatne kluczem do sukcesu projektów społecznych

Inicjatywa jest kontynuacją prowadzonych od kilku lat działań Związku Pracodawców – Browary Polskie, ukierunkowanych na promocję całkowitej abstynencji wśród kierowców. Przyczynkiem do zdecydowanego zwiększenia skali działań i wyjścia poza inicjatywy branżowe były tragiczne wydarzenia z udziałem nietrzeźwych kierowców, o których informowały media na początku bieżącego roku. Charakter akcji – partnerstwo publiczno-prywatne, wynikał wprost z postawionych przed nią założeń – dotarcia z przekazem do jak największej liczby osób i zaangażowania ich do wspólnej walki o wyeliminowanie nietrzeźwych z ruchu drogowego. Sukces, o którym można mówić przy okazji podsumowywania inicjatywy, nie byłby możliwy, gdyby  nie miały w nim swojego udziału organizacje, zarówno publiczne, jak i reprezentujące biznes.

Partnerstwo z Komendą Główną Policji

Na powodzenie inicjatywy ogromny wpływ miało zaangażowanie funkcjonariuszy policji, którzy podczas kontroli drogowych oraz we wszystkich Komendach Wojewódzkich przekazywali naklejki odpowiedzialnym – trzeźwym kierowcom. To między innymi dzięki współpracy z policją, dysponującą bogatym zapleczem operacyjnym, możliwe było zwiększenie rozpoznawalności znaku przekreślonych kluczyków z hasłem „Nigdy  nie jeżdżę po alkoholu” na polskich drogach.

Jak informuje mł. insp. Anna Kuźnia, naczelnik Wydziału Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: „W trakcie pół roku programu udało się zrealizować znacznie więcej, niż na początku zakładano. W całej Polsce, w ramach kontroli drogowych, policjanci zachęcali trzeźwych kierowców do oznakowania swoich samochodów – w ten sposób przekazano około 550 tysięcy naklejek. Zainteresowanie inicjatywą było tak duże, że konieczny okazał się dodruk naklejek, które dystrybuowane były w ramach listopadowej akcji „Znicz” oraz innych działań skierowanych na walkę z problemem pijanych kierowców. Popularność akcji wśród kierowców związana jest z jej mechanizmem, który daje możliwość otwartego zamanifestowania odpowiedzialnej postawy, jaką jest brak przyzwolenia na jazdę pod wpływem alkoholu.”

Kolejnym okresem ważnym z punktu widzenia edukacji kierowców będą Święta Bożego Narodzenia. Poprzez zwiększoną liczbę kontroli drogowych w całym kraju, funkcjonariusze policji będą przypominać kierowcom o konieczności trzeźwej jazdy, zachęcając ich do oznakowania samochodu. Na potrzeby tej akcji przygotowano ponad 100 tysięcy naklejek.

Mała naklejka, milionowy zasięg

Idea propagowania bezwzględnej trzeźwości za kierownicą spotkała się z pozytywnym odbiorem nie tylko Komendy Głównej Policji i organizacji pozarządowych, od lat prowadzących konsekwentne działania na rzecz ograniczenia liczby pijanych kierowców. Pół roku, które minęło od startu działań, wystarczyło, aby swoją gotowość do włączenia się w dystrybucję naklejek zgłosiło ponad 50 instytucji i organizacji z całej Polski – instytucje państwowe i samorządowe, parlamentarzyści, organizacje pozarządowe, branża motoryzacyjna, media, sieci paliw, ośrodki WORD, sportowcy i osoby prywatne.

Znaczący udział w tak pozytywnym odbiorze akcji miał fakt włączenia się do inicjatywy już na jej starcie czterech podmiotów – Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Dzięki wsparciu tych podmiotów, cieszących się pozytywnym wizerunkiem społecznym i biznesowym, dla idei inicjatywy udało się pozyskać szerokie grono koalicjantów, których zaangażowanie pozwoliło na uczynienie z niemal 1 200 000 kierowców ambasadorów idei trzeźwej jazdy.

Liczba organizacji partnerskich oraz zróżnicowanie profili ich działalności to bezprecedensowy przykład szerokiego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze bezpieczeństwa na drogach. Stworzenie tak szerokiej koalicji jest osiągnięciem o dużym znaczeniu społecznym, które powinno zostać wykorzystane na rzecz kontynuacji wspólnej walki z nietrzeźwymi kierowcami.  

Pełna lista organizacji partnerujących inicjatywie znajduje się na stronie  http://nigdyniejezdzepoalkoholu.pl/

image_pdfimage_print