Dla mediów

Piwo reklamowane etycznie.

Opublikowano: 15 listopada 2011

Żadna z 378 reklam piwa wyemitowanych w III kwartale 2011 r. nie naruszała zasad Kodeksu Etyki Reklamy.

Instytut Monitorowania Mediów opublikował raport analizujący zgodność reklam piwa z Kodeksem Etyki Reklamy. Badaniu poddano 67 reklam prasowych, 144 internetowe, 9 radiowych, 110 telewizyjnych oraz 48 outdoorowych wyemitowanych na zlecenie członków ZPPP Browary Polskie w III kwartale br. Jak stwierdza raport „żaden z analizowanych przekazów reklamowych nie naruszył przepisów zawartych w Kodeksie Etyki Reklamy. Reklamy produktowe Członków Związku opatrzono ponadto hasłami odpowiedzialnościowymi – „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „Alkohol – tylko dla pełnoletnich”, co z kolei podkreślane jest w raporcie jako „dobrowolna inicjatywa branży, która wykracza poza zalecenia zawarte w Kodeksie Etyki Reklamy” a także poza wymagane regulacje prawne. Poddanie reklam piwa niezależnemu audytowi ich zgodności z zapisami Kodeksu Etyki obowiązującego w branży komunikacji marketingowej jest zwieńczeniem pięcioletniego procesu samoregulacji przemysłu piwowarskiego w zakresie odpowiedzialnej i etycznej reklamy oraz informacji konsumenckiej. Efektywna samoregulacja. „Najwięksi producenci piwa w Polsce skupieni w Związku Browary Polskie są zarazem jednymi z najbardziej aktywnych reklamodawców – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu ZPPP Browary Polskie. Nakłada to na nich szczególną odpowiedzialność i obowiązek zapewnienia zgodności przekazu reklamowego z najwyższymi standardami etycznymi oraz ochrony konsumentów przed nieuczciwą i nieetyczną reklamą. W październiku wspólnie z Radą Reklamy podsumowaliśmy 5 lat samoregulacji w Polsce. Skuteczność samoregulacji potwierdzają fakty. W latach 2007-2011 do Komisji Etyki Rady Reklamy wpłynęło tylko 12 skarg dotyczących reklamy piwa – to zaledwie 3,5% wszystkich 342 wniosków rozpatrywanych w tym okresie przez Komisję. Tylko jedną z „piwnych” reklam zespół orzekający uznał za zasadną – notabene do zaskarżonej reklamy wniesiono odpowiednie poprawki zanim jeszcze zapadła decyzja Komisji Etyki.” Wynik kolejnego kwartału niezależnego monitoringu pokazuje, że wysoki standard etyczny reklamy jest utrzymywany! Pokazuje też, że wymagany w ramach „7 standardów” monitoring reklamy piwa pozwala skutecznie śledzić ich spójność z zasadami etyki oraz odpowiedzialności.

image_pdfimage_print