O branży

Prezydent RP podpisał nową Ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Opublikowano: 12 lipca 2013

W dniu 8 lipca br. Bronisław Komorowski, Prezydent RP podpisał nową Ustawę o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2014r.

W ocenie branży ustawa otwiera drogę do poprawy funkcjonowania systemu opakowań zwrotnych w łańcuchu dostaw producent – dystrybutor – jednostka handlu detalicznego – konsument.

Art. 26 ustawy daje ministrowi do spraw środowiska delegację do zawierania z przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku do obrotu w handlu detalicznym dobrowolnych porozumień w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu jednostkowymi opakowaniami wielokrotnego użytku.

Wzmocnienie i uporządkowanie tego systemu pozwoli na zrealizowanie następujących celów społeczno – gospodarczych:

  1. Zapobieganie odpadom.

Butelka zwrotna „oszczędza” energię, emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, gdyż jest przygotowywana do wykonania większej liczby cykli (napełnień), o nawet 20-30 razy. Praktycznie tylko branża piwowarska (zarówno duże jak i małe browary) zachowały opakowanie zwrotne w sprzedaży detalicznej produktów konsumpcyjnych. Udział butelki zwrotnej stanowi ok. 45% wolumenu sprzedaży.

  1. Partnerstwo z handlem na zasadach dobrowolności.

Butelka zwrotna jest opakowaniem akceptowanym przez wielu konsumentów i szczególnie popularna w handlu tradycyjnym, czyli w małych i średnich sklepach w pobliżu miejsca zamieszkania. Mając to na uwadze przewidujemy, że zmiana zasad funkcjonowania kaucji za opakowanie będzie bodźcem finansowym do zwrotu butelki, a stworzony mechanizm dla sklepów wspierających obrót opakowaniami zwrotnymi jednocześnie wspierać będzie obroty handlowe.

  1. Utrzymanie obowiązku odzysku i recyklingu na niezmienionych zasadach.
  2. Rozpowszechnienie auto-regulacji branży poprzez zawieranie porozumień z właściwymi agendami rządowymi, w tym przypadku z Ministerstwem Środowiska.
image_pdfimage_print