O branży

Przyszłość branży piwowarskiej w kontekście wyzwań społecznych i ekonomicznych

Opublikowano: 25 lipca 2018

7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się II Kongres Pracowników Branży Piwowarskiej. Główne tematy Kongresu to wpływ branży piwowarskiej na polską gospodarkę oraz przyszłość tej gałęzi przemysłu w kontekście stojących przed nią wyzwań ekonomicznych i społecznych.

Organizatorami wydarzenia byli Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, przy udziale partnera społecznego NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły „Dziennik Gazeta Prawna”, „Tygodnik Solidarność”, a także portal „Money.pl”.

Branża dynamicznie się rozwija i ma ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki

Podczas wystąpienia otwierającego Kongres Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie wskazał na ogromny wpływ branży piwowarskiej na polską gospodarkę. Blisko 160 tysięcy miejsc pracy, miliardowe wpływy do budżetu państwa, ogromne inwestycje, szacowane na 6,5 mld zł zakupy surowców, materiałów i usług od polskich dostawców czynią z branży piwowarskiej solidny filar polskiej gospodarki. Dyrektor zauważył, że dla branży ważne są nie tylko kwestie ekonomiczne, ale również odpowiedzialność społeczna. Kongres to  okazja do podkreślenia zaangażowania branży w długofalowe działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dla stabilności i rozwoju tego sektora konieczna jest przewidywalność otoczenia regulacyjnego. Pan Morzycki  przypomniał, że obecnie już funkcjonują ograniczenia dotyczące czasowej i terytorialnej sprzedaży alkoholu. W tej chwili branża przygląda się skutkom tych ograniczeń i wyraża nadzieję, że kolejne nie są planowane.

Andrzej Olkowski, Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, podkreślił, jak ważne jest dbanie o dobro wspólne, jakim jest polskie browarnictwo. Prezes uwypuklił ogromny postęp, który dokonał się w polskiej branży piwowarskiej od początku lat 90., kiedy piwo budziło skojarzenia pejoratywne. Przez lata, dzięki konsekwentnej edukacji konsumenta, tworzeniu nowych stylów i smaków piwa, odrodzeniu festiwali, udało się zbudować piwną kulturę w Polsce. Temu odrodzeniu przysłużyli się m.in. rzemieślnicy, pasjonaci browarnictwa, a także duzi  producenci działający na polskim rynku. Prezes zauważył, że dzięki temu procesowi mogły reaktywować się stare browary, z tradycją sięgającą XIX wieku. Powstało też wiele nowych warzelni – regionalnych, kontraktowych, rzemieślniczych i restauracyjnych. Prezes wskazał na potrzebę właściwego wykorzystania potencjału polskiej branży piwowarskiej.

Mirosław Nowicki, Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, odniósł się do wyzwań społecznych, przed którymi stoi branża. Przewodniczący zauważył, że troska o przyszłość i rozwój piwowarstwa to zadanie zarówno pracodawców, jak i pracowników browarów. Brak stabilności, zmiany legislacyjne, pogorszenie koniunktury, to według Przewodniczącego czynniki, które już nie raz sprawiły, że sytuacja pracowników w zakładach uległa pogorszeniu. Wiązało się to często ze spadkiem konkurencyjności zakładu i gorszym funkcjonowaniem całej firmy.  Mając na uwadze dobro pracowników, należy chronić branżę piwowarską.

Polskie piwo doceniane w kraju i na świecie

O wpływie branży piwowarskiej na  gospodarkę narodową opowiedziała Irena Pichola, Partner w Deloitte. Ekspertka przedstawiła dane potwierdzające kluczowe znaczenie branży piwowarskiej dla polskiej gospodarki. Cały przemysł piwowarski wniósł w 2017 roku do budżetu państwa 19,4 mld złotych. 200 funkcjonujących w ubiegłym roku browarów wyprodukowało łącznie 39,9 mln hl piwa, co daje Polsce trzecią pozycję w UE. Jeśli wziąć pod uwagę zatrudnienie bezpośrednie oraz w sektorach powiązanych z branżą piwowarską, to otrzymamy łącznie 157,5 tys. miejsc pracy. Irena Pichola tłumaczyła, jak duży wpływ na gospodarkę mają browary, dokonując zakupu materiałów, energii, czy usług niezbędnych do procesu produkcji. W ubiegłym roku wartość tych zakupów wyniosła 6,5 mld złotych. Ekspertka opowiedziała też o istotnym wkładzie branży w budżety polskich gospodarstw domowych. W 2017 roku całkowite dochody Polaków z branży piwowarskiej wyniosły 5,6 mld zł.

Pierwszej części spotkania towarzyszyła dyskusja na temat piwa jako dobra narodowego. Tomasz Pisula, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu , podkreślił, że polskie piwo ma ogromny potencjał eksportowy, który należy wykorzystać. Rozwój branży daje nowe możliwości, takie jak inwestycje czy tworzenie innowacji. W imieniu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Prezes zadeklarował wsparcie dla firm, które chcą zdobyć nowe rynki, m.in. afrykański. Afryka Wschodnia może być szczególnie korzystnym rejonem dla polskich marek, dlatego że przedstawiciele tamtejszych elity często znają język polski i cenią nasze krajowe produkty. Tomasz Wróblewski, Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, zauważył, że dla rozwoju sektora piwnego i ekspansji międzynarodowej potrzebny jest spokój legislacyjny. Niestabilność prawa i ograniczenia regulacyjne wskazał jako zagrożenia dla nowych i mniejszych firm w branży. Naukowy punkt widzenia, jeśli chodzi o produkcję piwa w Polsce, przedstawił dr hab. inż. Aleksander Poreda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ocenił, że jest ona wysoko zaawansowana technologicznie, m.in. dzięki wykorzystaniu innowacji i zatrudnianiu doskonale wykształconych specjalistów. Polska może pochwalić się unikalną ofertą studiów podyplomowych, doktoranckich i inżynieryjnych z zakresu browarnictwa i słodownictwa. Kierunki te przyciągają doktorantów z ponad 50 krajów. Andrzej Olkowski, Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich, zwrócił uwagę na konieczność ochrony rynku piwa w Polsce, gdyż to tutaj powstaje wartość dodana. Jednocześnie Prezes zachęcił do podejmowania działań, które sprawią, że będzie umacniał się udział naszego piwa na zdobytych rynkach zagranicznych. Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”, podkreślił pozytywną rolę pracowników w rozwijaniu browarów.

Piwne małe ojczyzny, czyli wpływ browarów na otoczenie lokalne

Różne aspekty wpływu przemysłu piwowarskiego na regiony przedstawił Rafał Rudzki, Senior Manager w Deloitte. Ekspert opowiedział o roli browarów jako pracodawców, zatrudniających łącznie około 10 tysięcy osób. Przedstawił też znaczenie browarów jako podmiotów zaangażowanych społecznie oraz działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Rafał Rudzki zaprezentował dane dotyczące wpływów z podatków odprowadzanych przez browary do lokalnych budżetów. Całkowita wartość tych podatków to ponad 400 mln zł.

W panelu dyskusyjnym Antoni Szlagor, Burmistrz Żywca, wskazał na obopólne korzyści płynące ze współpracy miasta z browarem. Współpraca ta to wspólne inicjatywy społeczne, biznesowe i kulturalne. Browary działają też w obszarze promocji miejscowości i regionu. Możliwości promocyjne i rozwojowe, które daje współpraca z browarem, to korzyści podkreślane również przez Jarosława Perzyńskiego, Burmistrza Miasta Sierpc. Pan Burmistrz opowiedział o realizowanych wspólnie przedsięwzięciach inwestycyjnych i pomysłach na dalszą współpracę. Barbara Okuniewska z NSZZ „Solidarność” Browar Dojlidy w Białymstoku, zaakcentowała znaczenie browaru jako pracodawcy. Przedstawicielka „Solidarności” doceniła niebagatelny wkład browaru w szkolenie nowych kadr.

Działania branży na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Wystąpienie Bartłomieja Morzyckiego, Dyrektora Generalnego Związku  Browary Polskie, poświęcone było jubileuszowi wprowadzenia tzw. dobrowolnych znaków odpowiedzialnościowych i efektom prowadzonych działań na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Obecność znaków na opakowaniach z piwem sprawiła, że są dziś one dużo lepiej widoczne i bardziej rozpoznawalne niż obowiązkowe ostrzeżenia zdrowotne. Dyrektor podkreślił, że działania branży przeciwko sprzedaży alkoholu nieletnim to pierwsza i do tej pory największa kampania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność”, podczas swego przemówienia, ogłosił start programu edukacyjnego „W rodzinie siła!”. Przewodniczący zadeklarował zaangażowanie NSZZ „Solidarność” w promowanie właściwych wzorców zachowań wobec alkoholu, mających na celu ochronę dzieci i młodzieży. Głównym przesłaniem programu dla rodziców ma być dawanie dobrego przykładu. Jan Hałaś zreferował główne zasady mądrej miłości rodzicielskiej zebrane w tzw. Dekalog Zasad Odpowiedzialnego Rodzica.

Uczestnicy ostatniego panelu przedstawili swoje opinie dotyczące sposobów wychowania do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Dr Aleksandra Piotrowska, psycholog, zaapelowała do rodziców o dawanie dobrego przykładu swoim dzieciom, jeśli chodzi o rozsądne podejście do alkoholu. W procesie wychowania kluczowe znaczenie ma także wsparcie szkoły i edukacja na poziomie lokalnym. Arkadiusz Pączka, Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, dodał, że potrzebny jest też dialog między administracją a producentami. Każda ze stron może przedstawić ciekawe pomysły, których warto wysłuchać. Mirella Panek-Owsiańska – ekspertka CSR, wieloletnia Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zauważyła, że elementem zarządzania przedsiębiorstwem jest wspieranie pewnych wartości. W kontekście odpowiedzialnej konsumpcji i wychowania są to wartości rodzinne.

image_pdfimage_print