Dla mediów

Reklamy piwa w ostatnim kwartale 2013 roku

Opublikowano: 10 lutego 2014

IMM informuje o zakończeniu ofensywy reklamowej producentów piwa

IV kwartał upłynął pod znakiem najmniejszej – w skali roku – aktywności reklamowej browarów – wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Monitorowania Mediów.
W miesiącach październik – grudzień polscy piwowarzy wyemitowali łącznie 244 nowe reklamy – niemal o połowę mniej niż w kwartale poprzedzającym. Raport analizujący aktywność reklamową producentów piwa został przygotowany przez IMM po raz ósmy. Jego celem jest analiza zgodności reklam branży piwowarskiej z Kodeksem Etyki Reklamy.

Spokój po intensywnym sezonie letnim

W czwartym kwartale 2013 roku branża piwowarska wyemitowała 35 reklam prasowych, 56 internetowych, 2 radiowe, 115 telewizyjnych oraz 36 wielkoformatowych reklam zewnętrznych.  Łączna liczba nowych przekazów reklamowych branży – 244 reklamy, stanowi o znacznym zmniejszeniu aktywności promocyjnej piwowarów, zauważalnej zwłaszcza w ostatnim miesiącu roku – w grudniu we wszystkich mediach wyemitowano zaledwie 51 spotów reklamowych piwa.  Znacznie mniejsza aktywność reklamowa producentów piwa w stosunku do kwartału III, w którym wyemitowano 562 nowe reklamy, wynika z zakończenia sezonu piwnego, na który rocznie przypada ok. 40% sprzedaży piwa. Sezon zimowy, w którym sprzedaż piwa jest mniejsza, charakteryzuje się zmniejszoną intensyfikacją działań promocyjnych producentów piwa.

Przemysł stawia na konsumenta

Wśród wyemitowanych przez branżę piwowarską reklam przeważały przekazy adresowane bezpośrednio do konsumentów, które przybierały kształt konkursów, kampanii, szkoleń, aplikacji itp. W raporcie IMM podkreślony został fakt, że zdecydowana większość spotów reklamowych firm zrzeszonych w Związku Browary Polskie (Kompania Piwowarska SA, Grupa Żywiec SA, Carlsberg Polska SA) opatrzona została znakami odpowiedzialnościowymi – „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” oraz „Alkohol – tylko dla pełnoletnich”. Umieszczenie znaków na materiałach reklamowych, spotach telewizyjnych oraz opakowaniach jednostkowych i zbiorczych piwa stanowi dobrowolną, samoograniczającą inicjatywę Związku Browary Polskie.

Wszystkie reklamy wyemitowane w czwartym kwartale 2013 roku zostały poddane analizie pod kątem ich zgodności z zapisami Kodeksu Etyki Reklamy i tylko w stosunku do dwóch reklam zostały zgłoszone skargi konsumenckie.

Samoregulacja przemysłu piwowarskiego

Opracowywany od 2012 roku raport Instytutu Monitorowania Mediów jest formą dobrowolnej samoregulacji przemysłu piwowarskiego w zakresie odpowiedzialnej reklamy oraz informacji konsumenckiej. Wszystkie przekazy reklamowe podlegają ocenie konsumenta, który ma dostęp do niezwłocznego, nieskomplikowanego, łatwo dostępnego i bezkosztownego złożenia swojej skargi. Skargi, które wpłyną do Rady Reklamy podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Etyki Reklamy, złożoną z niezależnych arbitrów. Tym samym system samoregulacji gwarantuje konsumentowi ochronę prawa do rzetelnej i etycznej reklamy oraz informacji konsumenckiej.

* * *

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji The Brewers of Europe.

 

Więcej informacji:

Marta Czerwińska

Marketing & Communication Consultants

Tel. 662 092 500

czerwinska@mcconsultats.pl

image_pdfimage_print