Dla mediów

STANOWISKO BRANŻY PIWARSKIEJ W SPRAWIE GRY NEKNOMINATION

Opublikowano: 19 lutego 2014

To nie jest zabawa tylko głupota! 

Uwaga! – na portalach społecznościowych pojawiają się zaproszenia do bardzo niebezpiecznych zachowań (NekNomination).

Odpowiedzialne używanie alkoholu dotyczy każdej sytuacji, a uczestnicy tego typu „zabaw” dalecy są od odpowiedzialności – zwłaszcza za siebie.

Dajcie znać swoim znajomym i nie pozwólcie się wciągnąć w tę niebezpieczną modę, która może zagrażać ludzkiemu zdrowiu.

Zerknijcie tutaj:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15475294,Nowa_gra_na_Facebooku_podbija_internet__Miala_byc.html

Jesteśmy wyraźnie zaniepokojeni docierającymi do nas w ostatnim czasie za pośrednictwem mediów informacjami dotyczącymi rosnącej popularności dostępnej poprzez serwis społecznościowy Facebook oraz kanał YouTube, gry NekNomination, będącej swego rodzaju „łańcuszkiem alkoholowym”. Jako przedstawiciele polskiej branży piwowarskiej, czujemy się zobowiązani do zajęcia w tej sprawie stanowiska i zaapelowanie do opinii publicznej o szczególną ostrożność i powstrzymanie się od udziału w tej niebezpiecznej grze.

NekNomination to gra, której założeniem jest wzajemne, grupowe zachęcanie się do spożycia jak największych ilości alkoholu. Idea ta, opierająca się na mechanizmie wyzwania i wyznaczania kolejnych przeciwników „alkoholowego pojedynku” oraz uznaniu i popularności, jako potencjalnych „nagrodach”, jest szczególnie atrakcyjna dla młodych ludzi. Z tego też powodu, gra angażuje coraz więcej młodych ludzi, podejmujących coraz bardziej ryzykowne „wyzwania” i bijących kolejne „rekordy” w spożyciu alkoholu. Dramatyczne konsekwencje tych zachowań są łatwe do przewidzenia. Tragicznych dowodów, z jakimi wiąże się uczestnictwo w NekNomination, dostarczają inne kraje, w których udział „alkoholowym łańcuszku” spowodował śmierć kilku osób.

Uzasadnione kontrowersje, które w wielu krajach wzbudziła niebezpieczna gra, pociągnęły za sobą konkretne kroki, ukrócić to zjawisko i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się wśród młodych ludzi. Opinia publiczna i media takich krajów, jak Irlandia i Wielka Brytania, wywierają zdecydowany nacisk na administratorów serwisów społecznościowych aby trwale usunąć grę z ich platform. Podjęcie podobnych inicjatyw jest naszym zdaniem niezbędne także w Polsce, w której, NekNomination także zyskuje niebezpieczną i zagrażającą życiu, szczególnie młodych ludzi, popularność.

Zdając sobie w pełni sprawę z ryzyka, z jakim wiąże się nieodpowiedzialna konsumpcja alkoholu przez młodych ludzi, branża piwowarska od wielu lat prowadzi na polskim rynku szereg programów edukacyjnych ukierunkowanych na podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze. Co istotne, młodzież bardzo często cechuje brak krytycyzmu wobec własnych możliwości oraz nieumiejętność przewidywania konsekwencji własnych działań. Stąd też obowiązek czuwania nad ich bezpieczeństwem, a w razie konieczności – interwencji, leży po stronie starszych, dojrzalszych osób – nie tylko rodziców i opiekunów, ale także opinii publicznej, przedstawicieli mediów oraz instytucji branżowych.

Jako przedstawiciele branży piwowarskiej czujemy się współodpowiedzialni za propagowanie właściwych postaw młodych Polaków wobec alkoholu. Z tego powodu chcielibyśmy wyrazić nasz zdecydowany sprzeciw wobec dalszego rozprzestrzeniania w naszym kraju niebezpiecznej gry NekNomination i zobowiązać się do dołożenia najwyższych starań aby ograniczyć jej zasięg i liczbę potencjalnych uczestników. Liczmy, że nasza inicjatywa zyska poparcie opinii publicznej i przedstawicieli mediów, co w znacznym stopniu zdecyduje o jej powodzeniu.

image_pdfimage_print