Dla mediów

Stanowisko Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie na temat planów podwyżki akcyzy na wyroby alkoholowe przedstawionych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2022

Opublikowano: 17 kwietnia 2019

W opublikowanym w dniu 16 kwietnia br. Wieloletnim Planie Finansowym Państwa Ministerstwo Finansów przedstawiło między innymi plan indeksacji stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, w tym na piwo.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego przyjmuje powyższą informację z zaniepokojeniem. Branża piwowarska wraz z tysiącami działających w przemyśle piwowarskim i branżach z nim powiązanych podmiotów, odgrywa istotną rolę w tworzeniu wartości w całym łańcuchu wartości – od produkcji surowców rolnych, z których powstaje piwo, aż po jego sprzedaż w małym, często rodzinnym handlu. Z tego powodu polityka podatkowa powinna brać pod uwagę całkowity wkład ekonomiczny branży piwowarskiej wraz z dostawcami i kooperantami tworzącymi wartość dla gospodarki oraz finansów publicznych w całym łańcuchu wartości. Podwyżka podatku akcyzowego może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla branży oraz dla kooperantów całego sektora.

Rozumiemy intencję Ministerstwa w zakresie indeksacji inflacyjnej stawek podatku akcyzowego z jednoczesnym zachowaniem zasady podwyżki w tej samej wysokości dla wszystkich rodzajów napojów alkoholowych oraz obowiązujących dzisiaj zasad naliczania tego podatku. Stabilność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego, w tym także w zakresie polityki fiskalnej, jest jednym z kluczowych czynników prowadzenia działalności dla branży piwowarskiej oraz jej dostawców i kooperantów, w tym także handlu detalicznego.

Warto podkreślić, że już dziś polska branża piwowarska jest trzecim największym po Wielkiej Brytanii i Francji płatnikiem podatku akcyzowego w Unii Europejskiej. Co więcej, wartość wpływów z tytułu akcyzy od piwa jest w Polsce większa niż w Niemczech, gdzie wolumen produkowanego piwa ponad dwukrotnie przewyższa wielkość produkcji w naszym kraju.

image_pdfimage_print