Dla mediów

Święto piwa i odpowiedzialności

Opublikowano: 16 września 2016

75 tysięcy wizytówek promujących platformę „Odpowiedzialny Sprzedawca” trafi do pracowników sklepów w ramach obchodzonego 16 września Światowego Dnia Odpowiedzialnej Konsumpcji Piwa (Global Beer Responsibility Day). Tego dnia piwowarzy na całym świecie łączą siły, by promować odpowiedzialną sprzedaż i konsumpcję piwa. W inicjatywę włączyły się również największe polskie browary zrzeszone w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie.

Światowy Dzień Odpowiedzialnej Konsumpcji Piwa to międzynarodowa inicjatywa przemysłu piwowarskiego, która służy promowaniu odpowiedzialnych postaw wobec alkoholu. W 2015 r. w działania edukacyjno-informacyjne związane z tym przedsięwzięciem włączyło się 100 tys. pracowników browarów z 62 krajów. Wizytówki, które otrzymają sprzedawcy w całej Polsce mają przypominać o możliwości przejścia nieodpłatnego szkolenia z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu z wykorzystaniem e-learningowej platformy „Odpowiedzialny Sprzedawca”. Z możliwości edukacyjnych, jakie daje to narzędzie, skorzystało dotychczas blisko 10 tysięcy  pracowników handlu i gastronomii.

Odpowiedzialna sprzedaż w zasięgu … kliknięcia

O tym,  jaki ciężar odpowiedzialności spoczywa na barkach sprzedawców świadczą rezultaty ostatniego badania CBOS[1], z których wynika, że niemal wszyscy pracownicy handlu (98,9 proc.) w swojej pracy mieli do czynienia z nastoletnimi klientami usiłującymi kupić alkohol. – W takiej sytuacji to nie lada odgradza młodego człowieka od półki z alkoholem, tylko rozsądna decyzja sprzedawcy, który posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności jest w stanie właściwie zareagować na próbę nabycia alkoholu przez nastolatka. Platforma „Odpowiedzialny Sprzedawca” pozwala przećwiczyć  wszystkie „krytyczne” punkty związane z obsługą nieletniego klienta, takie jak prawidłowa identyfikacja  wieku czy skuteczne odmawianie sprzedaży – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, który jest organizatorem ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą, dowód nie” i pomysłodawcą platformy edukacyjnej.

Każdy użytkownik, który dokona rejestracji i zaloguje się na platformie udostępnionej pod adresem www.odpowiedzialnysprzedawca.pl, przechodzi interaktywne szkolenie z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencji płynących z łamania prawa. W kolejnych etapach zapoznaje się z informacjami na temat wpływu alkoholu na rozwój psychofizyczny i funkcjonowanie społeczne młodych ludzi oraz poznaje techniki asertywnej odmowy. Szkolenie kończy test sprawdzający wiedzę oraz interaktywna gra, będąca symulacją sytuacji zakupu alkoholu w sklepie, która weryfikuje umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach związanych z obsługą niepełnoletnich klientów. Pozytywne przejście wszystkich etapów umożliwia uzyskanie imiennego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Misja – edukacja, cel – społeczeństwo

Działania mające na celu ograniczenie osobom niepełnoletnim dostępu do wyrobów alkoholowych to nie jedyna inicjatywa, jaką prowadzi Związek Browary Polskie w obszarze odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Wypełniając tę misję  już od ponad dekady, Związek realizuje projekty, których  celem  jest zmiana obywatelskiego podejścia do prowadzenia pojazdów „na podwójnym gazie” czy edukacja kobiet na temat szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży.

Przeciwdziałając nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu branża zainicjowała także dobrowolną samoregulację w zakresie komunikacji marketingowej piwa, dzięki której na wszystkich opakowaniach złotego trunku oraz w jego reklamach umieszczane są piktogramy „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu”.

[1] Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) „Postawy młodzieży wobec alkoholu”, przeprowadzone w marcu-kwietniu 2016 r. w grupie 1106 uczniów w wieku 12-17 lat i ich rodziców oraz 502 sprzedawców na zlecenie ZPPP Browary Polskie.

image_pdfimage_print