Dla mediów

The Brewers of Europe podtrzymują swoje poparcie dla działań przeciw szkodom wyrządzanym przez nadmierną konsumpcję alkoholu

Opublikowano: 6 maja 2015

Po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie strategii alkoholowej Unii Europejskiej, the Brewers of Europe, podtrzymują swoje poparcie dla działań zorientowanych na redukcję negatywnych skutków wywołanych przez nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Eurodeputowani przyznali, że umiarkowane spożycie piwa przez zdrowe osoby dorosłe może być elementem zdrowego stylu życia. The Brewers of Europe potwierdzają to stanowisko, podkreślając jednocześnie znaczenie kampanii przeciw nadużywaniu alkoholu i konieczność promowania odpowiedzialnej konsumpcji.

Unijna Strategia uwzględnia różnice kulturowe miedzy krajami członkowskimi i skupia się na zjawisku nadużywania alkoholu. Jednocześnie wspiera państwa członkowskie w poszukiwaniu rozwiązań problemów wynikających z niewłaściwej i szkodliwej konsumpcji poprzez ukierunkowane działania na poziomie krajowym. The Brewers of Europe opowiadają się za efektywnym wzmocnieniem mechanizmów obecnej strategii i ścisłym egzekwowaniem przepisów w krajach członkowskich, zamiast wprowadzania nowego, narzuconego z góry podejścia.

Browary europejskie popierają istniejącą strategię od momentu jej przyjęcia i były autorem ponad jednej trzeciej z 325 zobowiązań złożonych do Europejskiego Forum ds. Alkoholu i Zdrowia. Są one ujęte w European Beer Pledge, który został przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu w 2012 roku i obejmuje zobowiązania branży w obszarze: informacji konsumenckiej, samoregulacji oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych skierowanych do kierowców, nieletnich, kobiet w ciąży, a także akcji wymierzonych przeciw tzw. binge drinking.

W odpowiedzi na wezwanie Parlamentu Europejskiego ws. informacji konsumenckiej, the Brewers of Europe ogłosiły w zeszłym miesiącu dobrowolną inicjatywę umieszczania składu i wartości odżywczej na etykietach piw, co znacznie wykracza poza obowiązki wyznaczone przez unijne prawo, według którego producenci napojów o niskiej zawartości alkoholu – w tym piwa – są obecnie z tego wymogu zwolnieni.  Umieszczenie piwa i napojów bezalkoholowych w jednej kategorii, gdy idzie o dostępność informacji o produkcie, umożliwi konsumentom dokładne ich porównanie, zarówno w kwestii składników, jak i wartości odżywczych, takich jak zawartość kalorii. Na zakończenie debaty Parlamentu Europejskiego, Komisarz Hogan występujący w imieniu Komisarza UE ds. Zdrowia, ogłosił, że Komisja Europejska wyda długo oczekiwany raport w tej sprawie w najbliższym czasie.

image_pdfimage_print