O branży

„W ciąży nie piję alkoholu” – obchody Światowego Dnia FAS w Warszawie

Opublikowano: 11 września 2013

Debata na temat zapobiegania spożywaniu alkoholu przez kobiety ciężarne

9 września, w Światowy Dzień FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), w Warszawie odbył się briefing prasowy poświęcony zagrożeniom związanym ze spożywaniem alkoholu przez kobiety w ciąży. Podczas debaty, w której obok przedstawicieli fundacji, środowiska medycznego oraz terapeutycznego, udział wzięła aktorka Magdalena Różczka, zakomunikowana została inicjatywa branży piwowarskiej polegająca na wprowadzeniu na opakowania piwa, spotach telewizyjnych oraz materiałach reklamowych znaku „W ciąży nie piję alkoholu”.

Briefing prasowy rozpoczęła Iwona Palicka, psycholog kliniczny i członek Fundacji FASTRYGA, zajmująca się terapią osób z Zespołem FAS, która podkreśliła, że w naszym społeczeństwie uderzająca jest niewiedza na temat powagi konsekwencji, z którymi wiąże się spożywanie alkoholu w ciąży. Psycholog zwróciła uwagę, że Zespół FAS to nie tylko charakterystyczne zniekształcenia twarzy i  zahamowanie wzrostu, ale także zaburzenia społeczne – problemy z ukończeniem szkoły, znalezieniem pracy, a także większe skłonności do wpadania w środowisko przestępcze.

Profesor Romuald Dębski, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, odniósł się do wciąż funkcjonujących w powszechnej świadomości mitów dotyczących pozytywnego wpływu niewielkiej ilości alkoholu na zdrowie ciężarnej kobiety i jej rozwijającego się dziecka. Te, niemające uzasadnienia w nauce ani praktyce lekarskiej, twierdzenia prowadzić mogą do nieodpowiedzialnych zachowań, których skutkiem może być obciążenie nowonarodzonego dziecka wadami fizycznymi i psychicznymi. Profesor Dębski zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania przez środowisko lekarskie i organizacje współpracujące z kobietami wspólnych rekomendacji adresowanych do kobiet w ciąży.

Magdalena Różczka, która zrezygnowała z alkoholu przez cały okres swojej ciąży, wyraziła poparcie dla inicjatyw mających na celu zapobieganie spożyciu alkoholu przez kobiety ciężarne. Aktorka podkreśliła, że z przekazem o szkodliwości alkoholu należy docierać zarówno do kobiet, jak i ich najbliższego otoczenia.  Grupą, na którą szczególnie należy zwrócić uwagę przy wszelkich działaniach edukacyjnych, są według niej kobiety zdecydowane na oddanie dziecka po jego urodzeniu, które należy przekonać, że swoją odpowiedzialną postawą dają dzieciom szansę na lepsze życie. Magdalena Różczka przyznała również, że sama należy do osób, które zawsze reagują, widząc kobietę w ciąży pijącą alkohol.

Do kwestii działań edukacyjnych kierowanych do kobiet w ciąży odniosła się Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie. Zdaniem przedstawicielki branży piwowarskiej dzięki długoterminowej edukacji możliwa jest zmiana świadomości i zachowań w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, która w przypadku kobiet w ciąży oznacza całkowitą abstynencję. Temu celowi służy zainaugurowana na briefingu inicjatywa Związku Browary Polskie polegająca na wprowadzeniu znaku „W ciąży nie piję alkoholu” na opakowania piwa, spoty telewizyjne oraz materiały reklamowe. Inicjatywa Związku Browary Polskie stanowi integralną część prowadzonych już działań edukacyjnych adresowanych do kobiet w ciąży, do których należy umieszczenie „znaku ciążowego” na materiałach dystrybuowanych do gabinetów ginekologicznych i szkół rodzenia w całej Polsce.

 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji

The Brewers of Europe (Browary Europejskie), od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org. W ramach struktur europejskich jest aktywnym uczestnikiem stworzonego przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej. W imieniu europejskiego przemysłu piwowarskiego podpisało dokument „EU Beer Pledge”, będący dobrowolną inicjatywą browarów, której celem jest wspomaganie krajów członkowskich w redukowaniu szkód wywołanych przez nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu.

 

Więcej informacji:

Marta Czerwińska

Marketing & Communication Consultants

Tel. 662 092 500

czerwinska@mcconsultats.pl

image_pdfimage_print