Dla mediów

Wartość sektora piwowarskiego dla gospodarki narodowej przeszło dwa razy większa niż budżet państwa na naukę

Opublikowano: 13 czerwca 2018

O wpływie branży na polską gospodarkę i stojących przed sektorem wyzwaniach ekonomicznych i społecznych dyskutowali uczestnicy II Kongresu Pracowników Branży Piwowarskiej.

19,4 mld złotych to wielkość wkładu branży piwowarskiej w gospodarkę narodową, czyli tzw. wartość dodana. Tyle według analiz przedstawionych w raporcie Deloitte Polska przemysł piwowarski wniósł do polskiego PKB w 2017 roku. Ubiegły rok to również blisko 10 tysięcy osób zatrudnionych bezpośrednio w branży, a biorąc pod uwagę zatrudnienie pośrednie, to łącznie 157,5 tys. miejsc pracy. Dla utrzymania wartości dodanej na takim poziomie i zachowania miejsc pracy w sektorze potrzebne jest stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne.

***
7 czerwca br. odbył się II Kongres Pracowników Branży Piwowarskiej zorganizowany przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich, przy udziale partnera społecznego NSZZ „Solidarność” Przemysłu Spożywczego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas kongresu zaprezentowane zostały kluczowe dane z raportu wpływu branży piwowarskiej, opracowanego przez ekonomistów Deloitte Polska.

Blisko 160 tysięcy miejsc pracy
Bezpośrednie zatrudnienie w browarach to 9,3 tys. osób, ale funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego to także miejsca pracy w branżach powiązanych, przede wszystkim w handlu, rolnictwie i przetwórstwie spożywczym oraz sektorze HoReCa. W 2017 roku całkowita liczba miejsc pracy związanych z piwem wyniosła 157,5 tys.

Jan Hałaś, Przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „Solidarność” podkreśla: „Warzenie piwa to przede wszystkim ludzie. W browarach pracują kolejne pokolenia z rodzin związanych z browarnictwem. Blisko 20 proc. piwowarów to osoby z długim stażem, po 50. roku życia. Dzisiaj uczą młodsze pokolenia sztuki warzenia piwa”.

Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Browary Polskie dodaje: „Ponad 48 tysięcy miejsc pracy to zatrudnienie w handlu, bo piwo ma największy udział wartościowy w koszyku spożywczym, przede wszystkim w małych, tradycyjnych sklepach”.

Wykres 2: Całkowita liczba miejsc pracy w 2017 roku.

Źródło: Raport Wpływu Branży Piwowarskiej,  Deloitte Polska 2018
5,6 mld złotych dochodów powiązanych z piwem

Zakupy, produkcja i sprzedaż produktów przez sektor piwowarski to nie tylko miejsca pracy, ale i istotny wkład w budżety polskich gospodarstw domowych. W 2017 roku całkowite dochody Polaków z branży piwowarskiej wyniosły 5,6 mld zł, czyli tyle, ile potrzeba na finansowanie przez 4 lata rządowego programu 300+. W tej puli 1,4 mld zł przypada na handel, bo niemal 1 mld zł na sektor HoReCa oraz rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

6,5 mld złotych na zakupy u polskich dostawców

Na zakupione materiały (produkty, surowce), energię oraz usługi niezbędne w procesie produkcji i operacyjnego funkcjonowania browarów przemysł piwowarski wydał w 2017 roku 6,5 mld zł. Największe zakupy poczyniła branża w sektorach: rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, opakowania i usługi biznesowe.

Irena Pichola z Deloitte Polska wyjaśnia: „Zakupy sektora u polskich dostawców mają bezpośrednie przełożenie na tworzenie przez nich wartości dodanej, zatrudnianie pracowników i wynagrodzenia, co z kolei zwiększa dochody gospodarstw domowych”.

Wykres 1: Zakupy surowców, materiałów i usług od polskich dostawców dokonane w roku 2017 przez branżę piwowarską w podziale na branże w mld zł

Źródło: Raport Wpływu Branży Piwowarskiej,  Deloitte Polska 2018
Pogoda i polityka państwa
Polska jest trzecim producentem piwa w Unii Europejskiej z ponad dwustoma działającymi browarami. To w bardzo wymierny sposób przekłada się na wartość wkładu sektora w gospodarkę narodową, czyniąc przemysł piwowarskim jej istotnym ogniwem. 19,4 mld zł to wielokrotność rocznych wydatków dużych miast wojewódzkich, jak Kraków czy Poznań.

Przedstawiciele producentów branży piwowarskiej, jak i związkowcy reprezentujący pracowników browarów zgodnie potwierdzają, że są dwa najważniejsze aspekty decydujące o kondycji sektora: pogoda i polityka regulacyjna państwa.

Andrzej Olkowski, Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich podkreśla: „W tym roku pogoda nam bardzo sprzyja, ale jeśli myślimy o budowaniu rodzimego przemysłu piwowarskiego i wzroście jego konkurencyjności, potrzeba nam polityki odpowiedzialnej i przewidywalnej.”

Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Browary Polskie, dodaje: „Rozwój sektora nie byłby możliwy bez wspierającej polityki państwa. Zachowanie stabilnego otoczenia regulacyjnego to podstawa dalszego rozwoju branży i utrzymania pozytywnego oddziaływania sektora na gospodarkę w każdym wymiarze – miejsc pracy, dochodów ludności i wpływów do budżetu.”

image_pdfimage_print