Dla mediów

Wkład branży hotelarsko-gastronomicznej w gospodarkę

Opublikowano: 28 listopada 2013

Publikacja międzynarodowego raportu Ernst & Young w Polsce 

28 listopada, na briefingu prasowym w Warszawie, ogłoszony został raport Ernst & Young analizujący kondycję europejskiej oraz polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej. Raport, przygotowany na zlecenie The Brewers of Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Browarów) oraz stowarzyszenia HOTREC (Europejskiego Stowarzyszenia Restauracji, Hoteli i Kawiarni), zawiera statystyki zebrane za okres 2000-2010. Dane dowodzą znaczenia sektora HORECA zarówno dla europejskiej, jak i polskiej gospodarki. Inicjatorem publikacji raportu na rynku polskim jest Związek Browary Polskie, reprezentujący trzech największych producentów piwa w Polsce, odpowiadających za 85% rynku.

Sektor HORECA, a gospodarka europejska i krajowa

Branża hotelarsko-gastronomiczna (HORECA) to obok turystyki jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki w Europie, o czym świadczy generowany przez nią dochód do krajowego budżetu
– w 2010 roku branża ta wygenerowała dla polskiej gospodarki łączną wartość dodaną równą 5,9 mld Euro, co stanowi 1,7% udziału w PKB. Dobra kondycja sektora HORECA ma fundamentalne znaczenie dla wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy i likwidacji bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych, wchodzących na rynek pracy osób. W analizowanych w raporcie 31 państwach (UE28, Norwegia, Szwajcaria i Turcja) w sektorze HORECA zatrudnienie znajduje 16,6 mln osób, co stanowi 7,8% wszystkich miejsc pracy w europejskiej gospodarce. W Polsce w branży HORECA zatrudnionych jest 411 tysięcy osób – 2,6% ogółu zatrudnionych. Niemniej istotne dla krajowej gospodarki są wpływy budżetowe pozyskane z analizowanego sektora – w 2010 roku środki uzyskane z tytułu akcyzy, VAT-u i składek związanych z kosztami pracy wyniosły 1,5 mld Euro. 

Znaczenie piwa dla polskiej gastronomii

Jednym z głównych wniosków, które zostały podkreślone w raporcie „Wkład branży hotelarsko
– gastronomicznej w gospodarkę”, jest stwierdzenie, że branża HORECA to nie tylko bardzo znaczący podatnik i pracodawca, ale także bardzo istotny partner biznesowy dla kluczowych dla gospodarki europejskiej sektorów. Jednym z nich jest przemysł piwowarski. Teza o wzajemnej współzależności obu branż znajduje potwierdzenie także na rynku polskim, na którym piwo stanowi drugą – po głównych daniach i sałatkach – grupę produktów zapewniających obroty w gastronomii – produkt ten generuje około jedną czwartą obrotów sektora HORECA. Piwo jest także najchętniej zamawianym napojem w polskich lokalach gastronomicznych – wybiera je co trzeci klient.

Duża popularność piwa w Polsce – statystyczny Polak wypija ponad 90 litrów tego napoju rocznie
– nie przekłada się na wyniki jego sprzedaży w pubach i barach – piwo sprzedawane w gastronomii stanowi jedynie 10% rynku i wartość ta wciąż maleje. W sąsiednich Czechach w segmencie HORECA sprzedawane jest blisko 50% produkcji piwa, a w Portugalii, kraju znanym z celebracji częstych
i długich spotkań w pubach i restauracjach, udział kształtował się na poziomie około 70%.

Zamierzeniem przemysłu piwowarskiego jest współdziałanie z gastronomią, w celu poprawy i rozwoju tego sektora, a tym samym zwiększenie dotarcia do konsumenta i promowanie działań ukierunkowanych na poprawę jakości usług świadczonych w punktach gastronomicznych. Jesteśmy świadomi roli, jaką gastronomia pełni w polskiej gospodarce oraz w tworzeniu i propagowaniu kultury piwa, dlatego dołożymy starań, aby w jak największym stopniu rozbudzić jej potencjał, co przyniesie korzyść każdej ze stron – powiedział Tomasz Bławat, prezes Związku Browary Polskie.

Dodatkowe informacje:

 

Danuta Gut

ZPPP – Browary Polskie / Polish Brewers
e-mail: biuro@browary-polskie.pl
tel.  +48 22 850 9114

Anna Polak

Marketing & Communications Consultants

e-mail: polak@mcconsultants.pl

tel. +48 728 397 226

 

***

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa
w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji The Brewers of Europe.

The Brewers of Europe (Browary Europejskie), Od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org. W ramach struktur europejskich jest aktywnym uczestnikiem stworzonego przez Komisję Europejską
w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej. W imieniu europejskiego przemysłu piwowarskiego podpisało dokument „EU Beer Pledge”, będący dobrowolną inicjatywą browarów, której celem jest wspomaganie krajów członkowskich w redukowaniu szkód wywołanych przez nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu.

image_pdfimage_print